Een andere kijk op Hemelvaartsdag

Het is weer bijna Hemelvaartsdag, een vrije dag voor veel mensen. Een dag met vele mogelijkheden om door te brengen. Toch is het niet zomaar een vrije dag, hij wordt oorspronkelijk beschouwd als een religieuze feestdag en als zondag gevierd door christelijke kerken. De betekenis ervan is echter door de jaren heen voor veel mensen naar de achtergrond geraakt of zelfs verloren gegaan.

In deze Nieuwe Tijd, waarin bewustwording centraal staat is het aardig toch even, naast alle activiteiten in de buitenwereld, bij de betekenis van Hemelvaartsdag stil te staan. Je hoeft daarvoor niet perse aan een kerk of religie verbonden te zijn. Jezus vertegenwoordigde 2000 jaar geleden ons allemaal in de gedaante van wie wij in werkelijkheid zijn, nl. een deel van de Oerbron. De Bron waaruit wij allemaal voortgekomen zijn en weer naar terug zullen keren en die wij God noemen.
Ieder mens bezit deze goddelijke kern in zich, we zijn hem alleen min of meer vergeten, doordat we in een onbewuste staat van zijn terecht kwamen afgescheiden van die Lichtbron. Die Lichtbron, die uit liefde bestaat, zijn we echter nooit kwijt geweest. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Het Christusbeginsel vertegenwoordigt die liefdeskracht en vormt daarmee de weg om onszelf, ons ware Zelf weer terug te gaan vinden.

In deze Nieuwe Tijd wordt deze boodschap om onszelf te leren kennen en het leven te leren zien, zoals het werkelijk in elkaar steekt, weer onder onze aandacht gebracht. Je zou kunnen zeggen dat de boodschap van toen wordt herhaald, maar nu aangepast aan deze tijd.
Deze Hemelvaartsdag herinnert ons wederom aan onze terugkeer en eenwording met onze goddelijke bron, met de ten Hemelopneming van Jezus als symbolische voorstelling. Hij biedt ons de gelegenheid om eens bij jezelf naar binnen te gaan, even stil te worden en te kijken naar waar jij staat op dit punt. Welke betekenis voel jij hierbij van binnen? In dit moment van bezinning herinner je je wellicht ook jouw bestemmingsplan en versterkt dit jouw bewustwordingsproces als vanzelf. Dat zou een mooi begin van deze dag kunnen zijn om daarna weer van alle wereldse zaken te gaan genieten, die zeker ook bij het leven horen. Je kunt er wellicht nog meer van genieten, omdat je van binnenuit een ander gevoel over alles gekregen hebt. Het contact met je wezenskern brengt rust, vrede en grote blijdschap in jezelf teweeg.

Een in alle opzichten stralende dag toegewenst.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.