Pinksteren in een hedendaags jasje

Het is al weer heel lang geleden. Bange apostelen die bijeen waren en even niet meer wisten wat te doen. Jezus was weg en zij vroegen zich af wat ze zonder hem aan moesten vangen. Dan daalt de Heilige Geest over hen en raakt hun hart en geeft hen hiermee de kracht van het woord en de moed om de boodschap van liefde, die door Jezus naar de aarde was gebracht, te gaan verkondigen. De liefde, die in de harten van de mensheid weer tot leven gebracht moest gaan worden. Door de afgescheidenheid van ons ware Zelf waren we in een onbewuste staat van leven terecht gekomen. In die afgescheidenheid bouwden we onze illusies op aarde en geloofden we dat dit de waarheid was. In dit grote illusiespel raakte het geloof in en het gebruik van de liefde steeds verder naar de achtergrond. Onze ware aard kwam meer en meer in de vergetelheid. De mensheid raakte steeds meer verstrikt in een spiraal van geweld, macht en onderdrukking met als gevolg veel pijn en verdriet, haat en wraak. Vele wereldse wetten maakten het leven tot een vorm van bestaan die in schril contrast stond met het leven zoals het in werkelijkheid bedoeld was geleefd te worden. Het werd dus de hoogste tijd dat er een gezant naar de aarde kwam die de boodschap van de liefde weer onder de aandacht kwam brengen.

Het Christusbeginsel wordt nu, in deze Nieuwe Tijd, opnieuw onder de aandacht gebracht. We hebben er met elkaar een puinhoop van gemaakt en weten ook niet meer hoe we onze grote problemen moeten oplossen. Ook nu nog leven vele mensen afgescheiden van hun ware Zelf en zijn ze nog onbewust van het werkelijke leven. Zij geloven nog steeds in hun zelf geschapen illusieshow. Het wordt de hoogste tijd dat we massaal wakker gaan worden en ons bewust worden van waar het in het leven werkelijk om draait, namelijk jezelf terugvinden in je goddelijke staat van zijn. Wij zijn allemaal deeltjes van de goddelijke Bron. In onszelf zit onze Godsvonk met alle goddelijke eigenschappen van dien. Die goddelijke kern bestaat uit liefde en licht. Door dit in te zien verlossen we ons van onze illusie en zullen we de echte Waarheid terugvinden in onszelf.
Hoe? Door de liefde en het licht weer in onszelf toe te laten en te weten dat onze afgescheidenheid dan zal afbrokkelen. We gaan de weg van éénwording bewandelen door onszelf steeds meer bewust te worden van wie we in werkelijkheid zijn. De gevolgen zullen een grote transformatie op aarde veroorzaken en een hemel op aarde mogelijk maken. Veel mensen weten dit alles echter nog niet.

Pinksteren staat nu voor de deur. De Heilige Geest zal als bezieling wederom de mensheid op aarde een enorme impuls kunnen geven om deze liefdesboodschap te verspreiden. Stel je dan ook open om deze kracht te ontvangen en jezelf hierin te herkennen als goddelijk wezen om je vervolgens, net als de apostelen 2000 jaar geleden, sterk te maken deze liefde, dit licht naar je omgeving uit te dragen, zodat de liefde zich onder de mensen als een olievlek wereldwijd kan verspreiden en de aarde haar noodzakelijke transformatie in bewustwording zal kunnen ondergaan.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.