De Ankh als instrument tot bewustwording in deze Nieuwe Tijd

Wat is een Ankh en wat kun je ermee doen?

ankhEen Ankh is een bijzonder voorwerp. Een voorwerp dat in een ver verleden aan de mensen op aarde is gegeven als een soort tussenstation in het contact met de moederplaneet Sirius.

Heel lang geleden hadden de mensen nog contact met de bewoners van de ster Sirius die nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de mensheid hier op aarde. De goede betrekkingen zijn op een gegeven moment verstoord geraakt, doordat de mens zijn kosmisch bewustzijn verloor en daardoor afgesneden raakte van de kennis van o.a. de Ankh.

In deze Nieuwe Tijd is er weer een toenemende belangstelling te zien voor het dragen en gebruik van de Ankh. Niet zo verwonderlijk, omdat juist in deze Nieuwe Tijd het de bedoeling is dat ons bewustzijn opnieuw gaat ontwaken en een spectaculaire groei door zal gaan maken, waarbij de Ankh ons van dienst kan zijn.
De Ankh is een krachtig instrument, waar je veel mee kunt doen. Je kunt het gebruiken om energieën te sturen en energieën te ontvangen. De Ankh heeft daar zijn specifieke vorm naar. Houd je de Ankh bij de benen vast dan ontvang je energie, houd je de Ankh bij de lus vast dan stuur je energie. Het sturen van deze energie kent geen afstand en kan dan ook naar doelen waar dan ook ter wereld of in de kosmos verstuurd worden. Er zijn geen grenzen of beperkingen in het gebruik.
De Ankh wordt zowel met één als twee benen uitgevoerd. De éénbenige Ankh heeft vooral betrekking op het werken op de emotie en werd veel in het vroegere Egypte gebruikt. Veel gevonden afbeeldingen uit die tijd herinneren ons daaraan. De tweebenige Ankh is de oorspronkelijke uitvoering met de meest universele werking.
De Ankh maakt het mogelijk contact te maken met Sirius, een plek die hoger geëvolueerd is. De Ankh is een middel om dat contact tot stand te brengen. De Ankh kan verder harmoniserend werken en je energiebalans versterken.

Een Ankh is persoonsgebonden en de werking hangt dan ook voor een groot deel af van de ontwikkeling van de persoon die hem draagt of hanteert. De vorm van de Ankh is een symbolisch teken, waardoor het de kracht en de eigenschappen heeft zoals is vermeld. Het is een vergeten krachtbron die nu weer onder onze aandacht wordt gebracht, omdat het de bedoeling is dat de mens weer kosmisch gericht raakt. Dit zal ook gebeuren bij toenemende bewustwording tijdens de grote omslag die nu op aarde gaande is.We zullen van een aarde-mens langzaam maar zeker groeien naar een kosmisch mens. Een kosmisch wezen, dat in staat zal zijn met meerdere dimensies te communiceren.

Een goed gebruik van de Ankh helpt de persoon die hem gebruikt bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Het mooiste is om een soort verbinding aan te gaan met die Ankh door je de betekenis te realiseren welke er aan verbonden is.
De Ankh heeft veel kracht, onderschat dit niet. De Ankh is geen speelgoed, maar een hoog ontwikkeld voorwerp dat gebruikt kan worden om je bewustzijn te verruimen, om energieën uit te wisselen en ook als bescherming gebruikt te worden.Een Ankh kan tevens gebruikt worden om energieblokkades op te lossen en aura�s te versterken en te helen.

Het dragen van een Ankh houd je in evenwicht, d.w.z. dat het disharmonie laat boven komen, zodat het weer hersteld kan worden. Het versterkt zowel schaduw als licht. Het brengt eenheid tot stand.
Het is ook een anker naar eenheid. Eenheid met het Zelf, eenheid van het mannelijk en vrouwelijk principe, eenheid met Al Wat Is, eenheid als kosmisch wezen.

In je eigen ervaringen met de Ankh liggen de belangrijke lessen besloten die je eruit kunt leren. Het opent een ontdekkingstocht naar jezelf waarbij de geheimen van de Ankh zich op persoonlijk vlak aan je zullen onthullen. Een nadeel van teveel informatie vooraf is dat het contact met de Ankh op het mentale vlak kan blijven steken. Het is juist de bedoeling dat het contact op hart- en zielsniveau ontwikkeld wordt. Alleen daar kan het juiste contact gemaakt worden. De Ankh kan je helpen bij het maken van dit contact, als je je mentaal stil maakt en je gevoel openstelt voor de vibraties van de Ankh.
Het is aan te raden een persoonlijke Ankh zelf een bepaalde inzegening te geven, zodat je je er als ziel mee verbindt. Het uiten van die wens zal dit contact met jou tot stand brengen en jouw verbinding met je Ankh in gang zetten. Het is mogelijk om dan contact met de kosmos en met de planeet Sirius te ontwikkelen. De tijdspanne die daarvoor nodig is zal voor een ieder verschillend van duur zijn. Door met geduld, respect en liefde voor jezelf en Al Wat Is aan het werk te gaan, zul je uit het contact met je Ankh het meeste rendement kunnen halen. Je instapmoment in het traject van bewustwording bepaalt de hoeveelheid tijd, die je nodig zult hebben om die groei naar een kosmisch mens door te maken. Het is een weg van bewustwording het is niet een kunstje. Helaas wordt hij soms nog wel zo gebruikt, omdat men op de eerste plaats niet beter weet en op de tweede plaats niet in staat is de diepere betekenis van de Ankh te doorgronden. Toch zijn ook deze ervaringen goed zoals ze zijn. Door ermee bezig te zijn gebeurt er altijd wel iets in het bewustzijn van de betreffende persoon. Fout bestaat eigenlijk niet. Alles is een ervaring. Alleen wil je er optimaal gebruik van maken, dan vormt bewustwording de beste weg.

Gebruik de Ankh alleen voor jezelf tot je er een goede verbinding mee hebt en alle ins en outs hebt leren ervaren, voordat je het gebruikt ter heling van anderen. Een cursus is leuk om mee te beginnen, maar het kan ook zonder. Het is maar net wat je zelf het prettigst vindt. Je eigen ervaringen zullen de mogelijkheden die de Ankh je biedt verder kunnen ontsluieren.

Is er verschil in werking tussen een kleine Ankh aan een ketting of een grote Ankh?

De afmeting is in feite niet zo belangrijk.. Een klein Ankhje heeft het voordeel dat je hem kunt dragen en een grote Ankh kun je gemakkelijker vasthouden Een grote Ankh is ca. 15 cm. Het materiaal is wel van belang. Het moet een goede geleiding kunnen geven aan de energie. Als het van het juiste materiaal gemaakt is, namelijk van koper of messing, dan geeft dat een bijzonder goede energiegeleiding. Dit is als je hem als zodanig wilt gebruiken van belang. Een Ankh figuur van plastic bijvoorbeeld doet niets in de zin van geleiding. Het is dus van belang naar de materiaalkeuze te kijken. Het kan als je hem draagt en je bent er gevoelig voor behoorlijk wat impact op je hebben, houd daar wel rekening mee. Het kan zijn dat het behoorlijk heftig uitwerkt vooral in het begin. Het is ook niet aan te raden de Ankh meteen dag en nacht te dragen maar het langzaam maar zeker op te bouwen en goed te voelen hoe snel of langzaam die opbouw kan geschieden. Het maakt niet uit hoe lang je over de opbouw doet. Het is geen wedstrijd, zie het als een bijdrage aan je ontwikkeling. Kijk hoe je de Ankh kunt verdragen en leer ermee om te gaan op die manier.

De Ankh is een waardevol geschenk aan de aarde.Het zal de drager ervan de diepere betekenis van het leven en zijn kosmische verbinding duidelijk kunnen maken.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.