Je bent gewaarschuwd

Het gaat goed met de veranderingen die in het kader van de omslag nodig zijn. Veel mensen willen de weg van bewustwording gaan en hun steentje bijdragen aan het algemeen welzijn van de aarde. Veel mooie initiatieven worden er wereldwijd genomen om tot ware vrede en een andere samenleving te komen, waarin respect en liefde de boventoon voeren en er gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid en samenwerking. Naast al deze verheugende ontwikkelingen zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Elke voorwaartse beweging ondervindt de tegenwerking van degenen die alles bij het oude willen houden en hun eigen belangen willen veiligstellen voor verandering. Het is dan ook in het belang voor het slagen van de omslag dat we kritisch blijven kijken naar alles wat er gaande is en ons niet zonder meer laten meevoeren en geloven dat het waar is wat beweerd wordt. Laten we eens een paar zaken op een rij zetten:

Het terrorisme speelt nog dagelijks een rol in de media. We worden bestookt met waarschuwingen en alarmfases die ons moeten beschermen tegen mogelijke aanslagen. Weet echter dat er meer achter zit dan je wellicht voor mogelijk houdt. Weet dat het in wezen een ordinair machtsspelletje is van regeringen en schaduwregeringen, die de touwtjes en de macht over de mensheid steeds steviger in handen proberen te krijgen. Daartoe wordt geen enkel middel geschuwd!! Er worden steeds meer controle maatregelen getroffen hoegenaamd om ons te beschermen, maar in werkelijkheid beneemt het steeds meer onze vrijheid. Door het zaaien van angst gaan veel mensen nog geloven dat dit alles nodig is. Maar is er wel echt sprake van een dreiging? Vanuit diverse bronnen komt echter steeds belangrijke informatie vrij die deze gang van zaken met bewijsvoering onderschrijven en aan de kaak stellen. Internet is daarbij een belangrijke schakel.

Lieve mensen, laten we zorgen dat we onze vrijheid behouden door te zien wat er werkelijk gebeurt. We moeten ons geen angst laten aanpraten en ga niet mee in de berichtgeving. Laten we niet meegaan met al die controlespelletjes van overheden. Er staan grote belangen op het spel voor de huidige groep mensen, die achter de schermen aan de touwtjes van de oude wereldeconomie en maatschappelijke structuren trekt . Het is eigenlijk een groot bizar spel dat over de hoofden van de onwetende massa wordt gespeeld. Grote geheimhouding vindt plaats om de bevolking deze informatie te onthouden. Toch lekt er steeds meer van uit. Het is sabotage van de grote veranderingen die de omslag op aarde vorm moeten gaan geven.

Zelfs buitenaardse wezens bemoeien zich hiermee en proberen in ruil voor technologie en informatie over het aardse bestaan ons zogenaamd hulp te bieden bij onze omslag. In werkelijkheid proberen zij de controle over ons bewustzijn te verkrijgen. Een werkelijk bizar gegeven dat bij nog maar weinig mensen bekend is. Daardoor hebben zij vrij spel en vallen steeds meer mensen in hun invloedsfeer. Het zijn de zg. Grijzen die op velerlei manieren en zeer geraffineerd te werk gaan om hun macht over de mensheid te vergroten en de omslag naar het Christusbewustzijn willen verhinderen. Hun beïnvloeding staat onze vrije ontplooiing in de weg. Ze blokkeren de vrije wil en de opening van ons hart naar de liefde. Vooral dit laatste speelt een rol omdat de Grijzen zelf de liefde missen en daarom na de omslag op aarde niet meer mee kunnen doen. Het is voor hen een kwestie van erop of eronder. Zij schuwen dan ook geen enkel middel om hun doel te bereiken. Zij doen zich heel liefdevol voor, maar dit is slechts schijn om zich toegang te kunnen verschaffen en hun eigen plan te kunnen trekken. Dit kan heel verwarrend zijn en moeilijk te onderscheiden als je er mee in aanraking komt.

Een waarschuwing is daarom op zijn plaats. Pas op voor channeling met buitenaardsen en het tot je nemen van hun informatie d.m.v. woord, beeld of geschrift. Zij brengen er namelijk codes in aan die hen de toegang tot jouw bewustzijn verschaffen en jou op die manier kunnen manipuleren. Onderschat dit niet, maar wees ook niet bang. Bescherm je met het licht en maak je met gedachtekracht immuun voor hun beïnvloeding. Kies voor een eigen ontwikkeling van de mensheid zonder invloed van buitenaf, ook niet om ons te helpen, want dat is niet noodzakelijk. Weet waar je je voor openstelt bij deze informatietoediening.
Het is helaas gaande al lijkt het een raar verhaal uit een sciencefictionfilm. Raadpleeg altijd je gevoel en kijk hoe jij hiermee om wilt gaan. Weet dat je keuze van belang is.

Ik wens iedereen veel wijsheid, licht en liefde toe.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.