Borstkanker, hoe gaan we er mee om?

Onlangs werd een landelijke actie gestart om het groeiende probleem van borstkanker bij vrouwen onder de aandacht te brengen. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 9 vrouwen borstkanker krijgt. Een enorme toename in de laatste decennia. Doel is vrouwen van alle leeftijden bewust te maken en hen aan te sporen zichzelf regelmatiger te controleren op knobbeltjes in hun borsten.Ja het is even schrikken als blijkt dat jij de aandoening onder de leden hebt. Mij overkwam dit enkele jaren geleden ook. Uit het bevolkingsonderzoek bleek dat ik een tumor in mijn borst had. Gelukkig nog niet heel groot, maar toch. Je gelooft het eerst niet, maar dan dringt de waarheid tot je door. Ik controleerde mijn borsten eigenlijk zelden, in de veronderstelling dat dit mij toch niet zou overkomen. Nu stond ik voor een voldongen feit.

Na de eerste grote schrik besloot ik de volgende dag reeds om mezelf te gaan genezen en geen gebruik te maken van het door de artsen aangeboden protocol aan behandelingen zoals bestralingen en chemokuren. Ik voelde van binnenuit dat ik dit zo moest doen, zonder enige twijfel alhoewel het wel heel spannend was.

Dit viel niet in goede aarde bij de heren medici en een ware kruistocht begon om mezelf te mogen blijven genezen en toch af en toe door een foto in het ziekenhuis gecontroleerd te mogen worden. Artsen waren zowel boos als sceptisch. Ik kon dit echt niet zelf, alleen zij hadden met hun behandeling de mogelijkheid mij beter te maken. Ik hield dapper stand tegen hun pogingen mij bang en onzeker te maken. Daarna weigerde het ziekenhuis mij nog langer te behandelen. Na een zoektocht vond ik toch een arts bereid mij voor een korte periode te controleren, al bleef het een voor hen moeilijk te verteren kwestie dat ik behandeling verder bleef weigeren.

Ik heb mezelf wel kunnen genezen door me bewust te worden van de oorzaak en mezelf met veel liefde te schonen en te helen en tot slot mijn gedrag te veranderen. De tegenwerking van de artsen heb ik als zeer belastend ervaren, je moet toch stevig in je schoenen staan om bij je besluit te blijven.

Steeds meer vrouwen krijgen borstkanker, steeds meer vrouwen zullen net als ik, vanuit hun toenemende bewustwording in deze Nieuwe Tijd van binnenuit kiezen voor een alternatieve behandeling of voor zelfgenezing.
Daarom is het van belang dat naast een campagne voor zelfcontrole om tijdig borstkanker te ontdekken ook de mentaliteit van de reguliere artsen gaat veranderen. Een vrije keuze moet er komen voor iedere vrouw om de behandelwijze te kiezen die zij prefereert. Respect en medewerking van de reguliere medici voor de mogelijkheid van tussentijdse controles zou een geweldige stap voorwaarts zijn.

In deze Nieuwe Tijd waarin een andere visie op ziekzijn onder de aandacht wordt gebracht past een nieuwe kijk op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn ziekte en genezing. Natuurlijk zal niet iedere borstkanker genezen kunnen worden, niet door de reguliere behandeling en ook niet door alternatieve therapieën of zelfgenezing. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Soms markeert deze ziekte gewoon het einde van iemands leven op aarde, omdat dit zo bedoeld is te gaan. Ieder mens heeft zijn moment van overlijden onbewust zelf bepaald en dan is genezing niet mogelijk.
Dit ligt dus niet per definitie aan eventuele alternatieve behandelwijzen, maar aan karmische redenen, die hierin een rol kunnen spelen.

Het feit dat er toename is in het aantal borstkankerpatiënten ligt in het feit dat juist in deze Nieuwe Tijd de mens uitgenodigd wordt zich van zijn ziektesymptomen bewust te worden zodat heling kan plaatsvinden op het niveau van oorzaak en gevolg. De oorzaak van borstkanker ligt vaak in een vorig leven besloten en loopt dan als een soort rode draad door levens heen naar het leven nu om opgelost te kunnen worden. Vele zielen hebben zich dan ook voorgenomen deze ziekte in dit leven bewust te worden en daarmee de oorzaak te leren ontdekken en te helen. Het kankergezwel is slechts het symptoom van een dieper liggende oorzaak.

Door naar ons lichaam te leren luisteren kunnen we die oorzaak op het spoor komen en volledig genezing mogelijk maken. Dit geldt natuurlijk ook voor andere ziektes en soorten kanker.

Laten we daarom hopen dat veel vrouwen naast de zelfcontrole zich ook steeds meer bewust worden van alle mogelijkheden die er zijn om deze ziekte aan te pakken en dat steeds meer medici respect tonen voor de keuzes die een vrouw maakt in de behandelwijze en haar hierin willen ondersteunen. De ideale oplossing is een breed samenwerkingsverband tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen.

Moge dit inzicht doordringen bij de inspectie van de volksgezondheid, die naar aanleiding van de dood van Sylvia M. een mooie gelegenheid zag om iedere andere geneeswijze dan de reguliere te kunnen gaan verbieden of zelfs strafbaar te gaan stellen. Alsof Sylvia niet het recht had zelf te mogen kiezen en haar keuze niet gerespecteerd dient te worden!!
Waar zijn de heren nu toch mee bezig? Mogen wij vrouwen nog baas in eigen borst blijven???

Ik hoop in de toekomst steeds meer!

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.