Theo is dood!

Opnieuw wordt Nederland opgeschrikt door een brute moord. Dit keer op de bekende Theo van Gogh. Verbijstering alom, hoe kon dit gebeuren? In wat voor land leven we nu en waar moet dat naar toe?
Boosheid en vertwijfeling wellen op. Begrijpelijk, want het lijkt zo zinloos!

Toch is het ook goed er vanuit een hoger perspectief naar te kijken. Niets gebeurt immers zomaar, hoe erg het ook is, zeker voor Theo zelf, zijn familie, vrienden en bekenden, waar nu onze gedachten en condoleances naar uit gaan.

Na Pim�s dood brak er een storm van discussie los, die inmiddels al weer aardig verstomd was. Er wordt nu wederom aan de bel getrokken zou je kunnen zeggen. We worden er als samenleving van bewust gemaakt dat er zaken niet kloppen, dat de vrijheid van ieder mens in het geding is.
We worden er op een niet mis te verstane wijze aan herinnerd dat extremisme op welk gebied dan ook, ontkracht moet worden! Zowel politieke als religieuze leiders dienen de maatschappelijke ontwikkelingen en denkbeelden te onderkennen en zonodig bij te sturen.
De controverse tussen de extreme moslims en de vrije wereld wordt telkenmale aan het daglicht gebracht met als doel dat er op vreedzame wijze een oplossing voor gevonden moet worden. Vooral de positie van de vrouw en de vrije meningsuiting spelen hierbij een belangrijke rol.

Theo was iemand die aan de gevestigde orde rammelde en gevoelige snaren raakte, juist om die discussie op gang te brengen. Vriend en vijand zijn het er over eens dat in Nederland we dit recht mogen hebben.
We kennen de motieven van de dader niet en moeten oppassen geen verkeerde conclusies te trekken. Wij kunnen slechts die broodnodige discussie blijven aangaan en laten zien dat vrijheid een groot goed is en het recht dat ieder mens toebehoort.

Het is in onze multiculturele samenleving van belang elkaars opvattingen en levensvorm te leren kennen en te respecteren, waarbij uitwassen bijgesteld kunnen worden door de betreffende groeperingen zelf.
Met liefde en respect kan deze opgave waarvoor we ons gesteld zien tot een goed einde gebracht worden. Hopelijk zal deze trieste gebeurtenis uiteindelijk leiden tot een stap dichter bij onze gezamenlijke vrijheid en een vredige samenleving tot stand brengen.
Laat onze stemmen niet verstommen, maar ook de rust en de vrede bewaren!

Ik wens een ieder veel kracht en wijsheid toe.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.