De zeebeving in het kader van de Nieuwe Tijd bezien

golfDe verschrikkelijke gevolgen van de zeebeving ontvouwen zich en de mensheid kan het nog nauwelijks bevatten wat zich heeft afgespeeld in luttele minuten. Het natuurgeweld was verwoestend op alle gebied. Afgezien van alle materiele schade is er het immense leed door het enorme aantal slachtoffers dat verwerkt zal moeten worden. In het kader van de Nieuwe Tijd is het zinvol eens te kijken naar een mogelijke verklaring van deze gebeurtenis teneinde er lering uit te kunnen trekken. Zoals reeds bekend is de wereld op weg om een grote omwenteling in bewustzijn en frequentie te maken. Een ware evolutiesprong in de geschiedenis van de mensheid vindt nu plaats. Steeds meer mensen zijn zich daar al bewust van, maar de massa nog niet.

Deze beving is dan ook een voorbode van de enorme veranderingen die ons te wachten staan. Je zou het enerzijds kunnen zien als het opruimen van het oude om plaats te maken voor het nieuwe, anderzijds is het een soort vereffening van hoe mensen met de aarde zijn omgegaan. Er zou naar de diepere oorzaak ervan gekeken moeten worden, zodat we ons bewust kunnen worden van de betekenis. Al vele malen in de geschiedenis van de aarde hebben zich dergelijke gebeurtenissen voorgedaan, denk aan de tijd van Lemurië en Atlantis.

De natuur roert zich ook in een poging om zaken te vereffenen, die door de mensheid veroorzaakt zijn. Denk maar aan die vreselijke ondergrondse atoomproeven die met hun verwoestende kracht de aarde van binnen sterk uit balans heeft getrokken en in beweging heeft gezet. Ook de geheime aanslagen op chakrapunten van de aarde hebben hun uitwerking op de disharmonie van het planetaire lichaam gehad. We zouden daar eens bij stil moeten staan en massaal protest moeten aantekenen tegen deze gang van zaken, zodat regeringen niet langer ongestoord met dergelijke zaken door kunnen gaan. Ons respect voor al wat leeft is voor een groot deel verloren gegaan en het welzijn van de mensheid en de aarde ondergeschikt geraakt aan macht en economische belangen. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat we het zover hebben laten komen.

Het is daarom inherent aan deze tijd dat deze natuurrampen zich voordoen. Zij kenmerken de periode voorafgaand aan een gigantische verandering. Een apocalyptische gebeurtenis als het ware die nog moet gaan plaatsvinden. Er is wederom een poolverschuiving in aantocht. Wetenschappers weten het, regeringen weten het, maar iedereen is het zwijgen opgelegd om de bevolking niet in paniek te laten komen. Men weet seismologisch, klimatologisch en geografisch al veel meer van wat er gaande is. Grote veranderingen vinden reeds plaats, waarvan door de media en de actualiteitenrubrieken slechts mondjesmaat melding wordt gemaakt, waardoor mensen de ernst van de zaak onvoldoende beseffen. Bewustwording is geboden, het is beslist niet de bedoeling angstig te worden, integendeel, door kalm te blijven en te weten wat er gaande is kan men zich in alle rust hierop voorbereiden en te weten komen hoe ermee om te gaan..

We staan aan de vooravond van een enorme verschuiving van landmassa�s en watermassa�s. Het is een ongekend natuurkundig gegeven, dat zich eens in de ca. 13000 jaar afspeelt, maar elke ca. 26000 jaar altijd een soort piek heeft omdat er dan diverse cycli tegelijkertijd teneinde lopen op hetzelfde punt. Nu hebben we tevens te maken met de evolutiesprong in bewustzijn die we als aarde en al wat leeft doormaken. Er zullen uiteindelijk alleen mensen overblijven die met die evolutiesprong mee willen en kunnen gaan, voor anderen is het niet langer mogelijk op deze planeet te verblijven. Zij zullen elders verder hun weg vinden, want niemand gaat natuurlijk echt dood of verdwijnt voorgoed. Deze zielen krijgen allemaal nieuwe kansen om uiteindelijk tot bewustwording te komen, al zal dat een langer traject betekenen.

Zo kunnen er lessen geleerd worden en kunnen inzichten verworven worden uit deze toch ernstige gebeurtenissen. Alles heeft altijd een reden of oorzaak. Je kunt er veel van leren, het laat zien hoe de werkelijke krachten gezien dienen te worden. Het laat ons zien hoe we met elkaar zijn omgegaan. Het laat tevens zien dat we respect dienen te hebben voor al wat leeft en dat we het niet op moeten nemen tegen de goddelijke intelligentie, zoals de natuurelementen. Een nieuwe grondhouding van de mensen is noodzakelijk en dat zal bij toenemende bewustwording ook gaan gebeuren. De inzichten zullen ons helpen alles in een juister perspectief te zien. Daaruit zal een nieuwe maatschappelijke stroming voortvloeien, waarbij het machtsaspect zal verdwijnen en het aspect van Eenheid en Liefde het uitgangspunt zal zijn.. Ook zal er een andere benadering van omgang met elkaar en de natuur komen en zullen we beter kunnen zorgen voor de balans op onze planeet. Onze planeet zal zich weer in volle glorie kunnen herstellen. De mensheid zal in de gelegenheid zijn de aarde weer haar paradijselijke vorm terug te geven. We zullen als kosmische wezens de goddelijke scheppingskracht kunnen gebruiken om dit te verwezenlijken. Dat is wat de evolutie voorschrijft en wat wij in eigen hand hebben om te bereiken. We kunnen ervoor kiezen op tijd tot bewustwording te komen, zodat je zoveel mogelijk mensen mee kunnen gaan met de nieuwe aarde.

Wat je op dit moment kunt bijdragen aan de gevolgen van deze grote ramp is ondersteuning te geven aan de heling en herstelprocessen van mensen en aarde door het sturen van licht naar de aarde, de overledenen en de getroffenen die achtergebleven zijn. Er is heel veel licht nodig.

Kijk zelf wat jouw manier is om dit te doen. Denk hierbij ook aan Reiki, een meditatievorm of anders. Weet dat je je in gedachten ook kunt verbinden met je gidsen, meesters, engelen en alle liefdevolle zielen zowel in de bovenwereld als op de aarde. Zo vergroot je de kracht van het licht dat je stuurt. Het bevordert ons gevoel van eenheid en onze liefde voor al wat leeft zal stromen. Op die manier zal deze ramp uiteindelijk een positieve uitwerking op ons aller welzijn hebben.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.