Op weg naar grote veranderingen

We zitten er middenin. We zitten als mensheid midden in een van de grootste veranderingsoperaties aller tijden. De evolutiesprong in bewustzijn die op stapel staat is van een ongekende grootsheid en heeft zijn effect op ons hele melkwegstelsel. Ons bewustzijn gaat ontwaken, de sluier der vergetelheid die ons deed afgescheiden zijn van het licht heeft ons volkomen in de schaduw van het bestaan gemanoeuvreerd. Angst deed zijn intrede en ging op alle niveaus van ons bestaan een grote rol spelen. We hebben daardoor zelf een wereld van illusie gecreëerd, waarin het dualiteitprincipe in al zijn vormen kon worden geleefd en ervaren. Duizenden jaren hebben we levens geleefd in deze polariteit en daarbij onze zelf gekozen ervaringen opgedaan. Zo werd het spel van de aarde de plek waar wij als ziel, afgescheiden van ons ware zelf, de zoektocht terug naar het licht zouden bewandelen. Door onze ervaringen met de schaduw zouden we uiteindelijk ons diepe verlangen naar licht weer naar boven voelen komen en de keuze maken terug te keren.
Nu is de tijd daar en is er een einde gekomen aan het tijdperk van dualiteit. Daarvoor in de plaats zal een nieuw thema van eenheid en liefde in het aardespel worden geïntroduceerd. Dit betekent dat we kunnen ontwaken en ons bewust kunnen worden van wie we in werkelijkheid zijn. Geholpen door de energieën die naar de aarde komen worden aarde en haar bewoners opgelift naar een hoger niveau van energietrilling, waardoor het mogelijk wordt tot bewustwording te komen.

Ieder mens krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. De op handen zijnde veranderingen zullen ieder mens dwingen een keuze te maken hier al of niet in mee te gaan. We worden, nu we lichter worden, geconfronteerd met onze schaduwkanten, die als vanzelf door de oplifting boven komen drijven. Op die manier kunnen we te weten komen wie we in werkelijkheid zijn en wat voor belemmeringen (schaduwkanten) we op onze reis door de tijd in vele levens hebben opgebouwd. Deze schaduwkanten zijn veelal gebaseerd op angst en pijn. Ons onbewuste laat ze stuk voor stuk in ons eigen decor van ons leven aan de oppervlakte komen. Het zijn allemaal stukjes van onze eigen levenspuzzel. Door deze stukjes te bekijken, tegen het licht te houden en ze los te laten, kunnen we ons bevrijden en steeds meer terugkeren naar het licht. We zijn in wezen licht en kunnen weer licht worden. De weg wordt als vanzelf zichtbaar als je je hiervoor openstelt. Je wens om weer je ware status terug te krijgen zal door je onbewuste manifest gemaakt worden. Je trekt dan als vanzelf alle situaties aan waardoor je schaduwkantjes naar voren komen om gekend en losgelaten te kunnen worden. Dit noemen we bewustwordingsprocessen.

Je kunt het licht ook bewust gebruiken als angst de kop op steekt. Bestrijd hem niet, laat hem opkomen en zet de angst in het licht waar hij als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Heel jezelf met liefde. Vergeef jezelf en anderen. Waar licht is kan geen donker meer zijn, dus vul je zoveel als je wilt met licht en geniet van deze nieuwe ervaringen. Weet ook dat het licht alle denkbare vreugde bevat. Vul je ook met deze vreugde en weet dat het leven met vreugde geleefd mag worden, ondanks wat er in de buitenwereld plaatsvindt.

Op dit moment komen ook de schaduwkanten van de wereld bovendrijven. Veel angst en agressie vinden een uitweg naar buiten. Al die gebeurtenissen kunnen je opnieuw angst aanjagen en zijn weerslag op je zienswijze krijgen als je uit het oog verliest dat dit een uitingsvorm van het grote veranderingsproces is dat nu gaande is. Maak je niet ongerust. Word vooral niet bang. Blijf rustig en kalm. Stuur licht en liefde naar hetgeen zich manifesteert en heel je eigen angsten en pijnen op dezelfde wijze. Bestrijd het kwaad niet, anders word je zelf het kwaad. Heb mededogen en oordeel niet, maar schep vrede in je hart en straal dit uit naar de harten van alle mensen samen. Op die manier zal de schaduw van de wereld zich als vanzelf oplossen en geen schijn van kans meer maken. De weg naar ware vrede en verandering is dan daadwerkelijk ingezet. De grootscheepse veranderingen zullen hun positieve uitwerking op de leefbaarheid in de wereld niet missen.

Dit jaar 2005 is numerologisch gezien een zeven jaar dat een extra energie impuls naar spirituele groei behelst. Groei gaat meestal gepaard met pijn, met verlies van het oude, met loslaten en met nieuwe vormgeving. Op 7 juli dit jaar is er een sterke zeven setting (7-7-7) en dit biedt ons de mogelijkheid tot een krachtige groeispurt in onze ontwikkeling. Door aan je schaduwkanten te werken help je naast jezelf ook het groter geheel en kunnen de noodzakelijke veranderingen plaatsvinden. Houd deze datum alvast in de gaten en raadpleeg je gevoel om te onderzoeken wat dit voor jou kan betekenen.
We zitten er middenin en we spelen er allemaal onze eigen rol in.

Angel


Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.