Op weg naar onze ascension

ascentionWe leven in een bijzondere tijd waarin de mensheid een mega omslag in bewustzijn zal doormaken. Heel lang leefde de mensheid in de lage frequentie van de derde dimensie werkelijkheid. Deze werkelijkheid kenmerkte zich door het dualiteitprincipe waarin wij een spel speelden om zoveel mogelijk ervaringen op te kunnen doen in beide polariteiten. Cyclisch werd bepaald dat ons bewustzijn open en helder, dan wel afgesloten en versluierd zou zijn. In deze afgesloten, versluierde periode hebben wij de afgelopen eonen doorgebracht. We schiepen in deze staat van bewustzijn onze illusiewereld, waarin we zelfs gingen geloven dat het de echte waarheid was.Natuurlijk was dit ook zo in onze beleving. Het kon ook niet anders ervaren worden omdat ons bewustzijn van wie we in werkelijkheid waren versluierd was en de polariteit de afgescheidenheid nog eens benadrukte. Het spel van de aarde dat op die manier door de miljarden zielen gespeeld werd schreef zijn eigen geschiedenis. Het beginsel van goed en kwaad werd verzinnebeeld door God versus duivel en liefde versus angst.
Steeds meer raakten wij als zielen verstrikt in deze illusionaire werkelijkheid en in de vele vormen van angst. Het donker, de angst, kreeg steeds meer grip op het spel en ontwikkelde een scala aan ervaringsgebieden vanuit diverse aspecten zoals macht, overlevingsstrategieën en controlemechanismen. De liefde werd steeds minder gevoeld en men verviel vaak in mentale belevingen ervan. Dit maakte allemaal deel uit van het spel en het was goed zoals het was.

We hebben allemaal bij elke incarnatie onze rol gespeeld. Soms was je de “slechterik”, een andere keer vervulde je de rol van “slachtoffer”. Telkens keerde je met een groepje zielen terug om die tegengestelde polen te ervaren en er je lessen uit te leren. Duizenden jaren ging dit zo door tot op de dag van vandaag.
Met de aanvang van het Watermantijdperk is er echter een einde gekomen aan dit spel van dualiteit op aarde. Alles is ervaren en geleefd tot in de meest extreme vormen toe. Kijk maar eens om je heen in de wereld. Met dat einde is er uiteraard tegelijkertijd weer een nieuw begin van een ander spel geïntroduceerd dat we in de toekomende tijd op aarde samen kunnen gaan spelen.

Dat nieuwe spel is nu gebaseerd op de principes van eenheid en liefde. Vanaf nu zal de oude spelvorm met karma en al uitsterven op onze planeet om in het nieuwe spel totaal andere ervaringen op te kunnen gaan doen en hierin als ziel weer evolutionair gezien verder te groeien.
Alle levensvormen zijn aan evolutionaire groei gebonden en zullen cyclisch opgewaardeerd worden, zo ook de mensheid op aarde. Je begrijpt dat dit een immense operatie betekent die hier op aarde, maar ook in de rest van ons universum zijn weerga niet kent. De aarde wordt letterlijk en figuurlijk in trilling opgelift om straks de juiste omgeving te bieden om het nieuwe spel te kunnen spelen. Er is een lange tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan en nu is het moment suprè�me aangebroken dat wij, ieder voor onszelf de balans op moeten maken en voor de keuze geplaatst worden hierin al of niet mee te willen gaan.

Verkies je er niet in mee te gaan dan is een leven op onze veranderde planeet voor jou in de toekomst niet meer mogelijk, omdat je om in het nieuwe spel mee te kunnen spelen je eerst moet willen herinneren wie je werkelijk bent, om zodoende de juiste resonantie te verkrijgen. Het herinneren van je ware Zelf gebeurt via de weg van bewustwording, waarbij je jezelf leert kennen. Door telkens delen van jezelf te onderzoeken en tegen het licht te houden leer je uit welke overtuigingen, gedragspatronen en emoties je kernpersoonlijkheid opgebouwd is. Je bent in de loop van vele levens verstrikt geraakt in de vele ervaringen en energiestempels, die deze tot gevolg hadden. Je hebt een rugzak aan bagage bij je die je ware Zelf versluierd heeft. Door jezelf laag voor laag te ontdoen van de opgelopen trauma’s.

Angel

Meer informatie over het omgaan en oplossen van angst vind je in het boek “Anders ziek in deze Nieuwe Tijd”. Over de bewustwordingsprocessen vind je alle info in het boek “Kinderen van deze Nieuwe Tijd” en de andere Nieuwe Tijdsboeken van Angel.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.