Politieke keuzes

DEN HAAG-TWEEDE KAMER-SPOEDDEBATWat is er toch aan de hand met de politieke keus van mensen? Is dit normaal of kunnen we hier een trend bespeuren? We zullen eens ingaan op de verrechtsing van de politiek. Sinds Geert Wilders, je kunt ook zeggen sinds Pim Fortuyn, aan het firmament van de politiek in Den Haag is verschenen, zien we enorm veel bijval, maar ook veel tegenspel die zijn weerga niet kent. Je kunt je afvragen waarom mensen zo graag stemmen op deze eerlijke mensen. Of moeten we het anders formuleren, waarom kreeg Pim Fortuyn en nu Geert Wilders zoveel tegenstand te verwerken, ondanks dat ze gewoon iets heel krachtig wilden overbrengen en dat is de stop van geweld, intimidatie door de islam en de extreme uitingen van de islam. Het heeft dus alles met een veiligheidsgevoel te maken.

We kunnen onszelf de vraag stellen: Als zoveel mensen uit hun hart wensen dat het gewoon eens moet stoppen, waarom krijgen ze dan geen bijval van de andere politieke partijen?

Er is maar een antwoord, de tegenstanders van Wilders in de politiek isoleren zichzelf door zich als enige voor te doen die medemenselijk zijn.

Dan welt bij mij de vraag op, waarom praten de politici die tegen Wilders zijn zo laatdunkend over de vraagstukken die hij te berde brengt? Willen ze hem niet begrijpen of begrijpen ze hem juist heel goed? Ik denk het laatste, want wie gaat er met de eer strijken, Wilders of de gevestigde partijen? Gaat het daar niet allemaal om? Wie is de redder van de mensen in nood? Ja, de PVDA bij monde van Job Cohen vindt Geert Wilders helemaal niets, omdat hij mensen uitsluit vanwege hun religie. Stel dat dit klopt dat Wilders, noem het maar de extreme moslims wil uitsluiten en er zoveel mensen op hem stemmen, moet je daar dan niet gewoon naar luisteren. Zou je niet de conclusie moeten trekken dat al deze kiezers die op Wilders stemmen gewoon vinden dat mensen juist gelijkwaardig en met respect met elkaar moeten omgaan!

Kennelijk is er veel aan de hand waar je niet meer om heen kunt, de uitgangspunten van de islam staan ter discussie. Natuurlijk hebben we het dan over de uitingen daarvan, waarvan natuurlijk het meest in het oog springen de Marokkanen die er op straat een potje van maken, de vrouwen met hun hoofddoekjes die bij ons staan voor onderdrukking, omdat het een opgelegde vorm is van hun religie. Hierachter schuilt natuurlijk de onderdrukking van de islamitische vrouw in vele vormen.

De kernvraag is, mogen wij en dan bedoel ik iedereen die geen moslim is, ons bemoeien met een groep mensen die in onze ogen gevaarlijk is, omdat er op vele gebieden geen vrijheid bestaat. Ik moet er snel bij zeggen dat ik natuurlijk niet degene bedoel die zich normaal hebben aangepast aan onze vrijere normen en waarden, die zijn gebaseerd op respect voor elkaar, dus ook voor de keuzes van de vrouw.

Is het niet eens de hoogste tijd dat we alles gewoon eens onder ogen zien en de juiste discussie gaan voeren?

RESPECT VOOR ELKAAR IN VRIJHEID EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING.

Dat houdt in dat Wilders mag zeggen wat hij wil, ook al klinkt het soms absurd. Dit absurde gedrag geeft alleen maar aan dat hij koste wat kost de aandacht op de problemen rondom de integratie van moslims wil vestigen. Wat nu veel gebeurt in de debatten met Wilders is de persoon aanvallen en hem buitenspel zetten. En niet te vergeten een blokkade opwerpen om met hem te regeren.

Weet je, als we niet in staat zijn om normaal met elkaar te praten over een probleem die vele mensen met de moslims hebben, dan wordt de PVV van Wilders alleen maar groter.

De politici zien graag dat de stemmen op de PVV proteststemmen zijn en bovendien afkomstig van gefrustreerde arme mensen in de wijken waar ze moeten samenleven met moslims. Ik daag de politiek, maar ook elk weldenkend mens uit eens onder ogen te zien dat we kennelijk nog steeds met elkaar moeten leren praten over de werkelijke problemen.

Rein

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.