Waarheid

wilders in rechtszaal.2Velen geven niet om de waarheid om zo maar eens met de deur in huis te vallen. Ik wel, ik ben een waarheidsfreak. Ik vind van alle waarden ‘eerlijkheid’ en ‘de waarheid spreken’ de allermooiste. Je zou kunnen zeggen dat ik dat ook van anderen verwacht, maar dan wordt het wel anders. Het leuke is, omdat ik zo gefocust ben op de waarheid, ook bij anderen direct door heb of ze de waarheid spreken. Dit heb ik zo ontwikkeld, omdat ik het zo belangrijk vind. Gelukkig heb ik medestanders die er ook zo over denken. In dit verband zou ik ook, zeker omdat het zo actueel is, Geert Wilders willen aanhalen.

Gaat het er nu om of hij de waarheid spreekt of gaat het er om dat hij maar beter z’n mond kan houden, omdat velen het zo vervelend vinden om te horen dat bijvoorbeeld in de Koran zoveel gesproken wordt over geweld.

Als ik zo spreek of schrijf zonder kennis van zaken van de Koran, maar wel voel dat er waarheid zit in de geplaatste opmerkingen van de heer Wilders over de Koran, vinden jullie dat dan vervelend of mag ik een mening hebben, die op mijn gevoel is gebaseerd? Ik vind zelf van wel. Als de Koran alleen maar uit liefde was geschreven, dan zou er niets te vinden zijn over geweld.

Als nu iedereen vrij is om te kiezen naar zijn hart en zijn hart wil luchten over wat hem niet aanstaat, is dat dan vervelend? Moeten we dat dan gaan verbieden? Moeten we diegene dan voor de rechter slepen? Of is er iets meer aan de hand? Ja, bijvoorbeeld de waarheid niet willen horen en degene die zijn waarheid spreekt de mond snoeren of hem met alle geweld belachelijk maken? Hem populist noemen? Wat bereiken we hier nu mee? Iedereen praat er over, dat hebben we in ieder geval gewonnen. Dan komt nu het mooiste wat er is.

HET IS DE BEDOELING DAT DE WAARHEID VERTELT WORDT OVER ALLES.  En dan bedoel ik echt over alles. We leven niet voor niets in de NIEUWE TIJD!

We zullen nog wel meer gaan meemaken in de trant van; ‘moet je hem horen’ en dan heb ik het over mijzelf. Ik heb besloten alleen nog maar voor de waarheid te gaan en dat ook te delen met diegene die er voor open staan. Dat doe ik middels deze columns en op elke andere manier die ik kan gebruiken, want het is de HOOGSTE TIJD dat iedereen naar zijn waarheid gaat en MAG leven.

Iedereen heeft een VRIJE WIL en die respecteer ik. Het ligt voor de hand dat anderen mij weer respecteren in mijn keuzes, dus ook hoe ik zaken onder de aandacht wil brengen en hoe ik mijn woorden kies die recht uit mijn hart komen. En zo gebeurt dat bij iedereen die uit zijn hart spreekt. We zullen er aan moeten wennen dat er meer mensen zullen kiezen om zich naar hun hart te uiten.

Je zou kunnen zeggen dat er een tweedeling gaat komen in de maatschappij. Wat hebben we nou, tweedeling? Ja, een splitsing die bestaat uit mensen die naar hun hart leven en mensen die willen behouden zoals het nu is, ook als datgene is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten of intenties.

Ik zal je verzekeren, voor zover je mij dat toestaat, dat vele organisaties, kerken, regeringen, etc. op de knieën zullen moeten als de waarheid over de juiste intenties waarmee ze opereren naar buiten komt. De mensen pikken in deze tijd niet alles meer en gaan steeds meer voor eerlijk en oprecht. Kijk maar hoeveel mensen op Pim Fortuyn en Geert Wilders hebben gestemd. Het gaat er dus niet om HOE je je uit, maar DAT je je uit, als je het ergens niet mee eens bent. Dit zal steeds meer gaan gebeuren, de tijden zijn echt veranderd en al diegenen die alles bij het oude willen laten, zullen moeten wennen dat mensen een eigen mening gaan krijgen die gebaseerd is op hun gevoel. En dat is maar goed ook, want dat is het grondrecht van een mens om op zijn eigen manier vorm te geven aan zijn leven. Iedereen moet in vrijheid zijn eigen keuzes kunnen maken. Al datgene wat hier niet meer aan voldoet, zal op den duur niet meer levensvatbaar zijn.

De Nieuwe Tijd kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid, jezelf mogen zijn en je overeenkomstig gedragen en uiten. Ieder mens zal zich dus bewuster moeten worden van het feit dat hij of zij vrij is om te zeggen wat hij wil en vrij is zich te gedragen zoals hij wil. Voor sommigen is dat al vrij normaal, maar voor menigeen zal het een hele klus zijn om deze omslag te maken. In deze tijd zijn er veel mensen geïncarneerd die een voortrekkersrol hebben en een voorbeeld kunnen zijn voor diegene die nog niet zover was.

‘Vrij uiten’ is nu het thema, morgen is het thema ‘hoe uit ik mij’ en ‘hoe ervaar ik dat anderen zich gaan uiten naar hun gevoel’. Als dit gebeurt met de goede intentie, dan is er niets aan de hand. Als dit gebeurt met een verkeerde intentie, dan is het kwaadaardig en moet het verworpen worden door zo iemand geen aandacht te geven en toch in zijn waarde te laten.

De waarde die je er aan toekent is ook zeer belangrijk. Als we de heer Wilders als voorbeeld nemen, dan zouden de tegenstanders van zijn uitspraken zich bewust kunnen worden van wat hij werkelijk zegt. Daar kan je maar twee kanten mee op, of je vindt dat er waarheid schuilt in zijn uitspraken en je doet er iets aan in je eigen beeldvorming of je bent het niet met hem eens en laat hem voor wat hij is en je behoudt je eigen mening.

Wat ik hier op de kaart wil zetten is dat je gevoel weet of iets waar is of niet en dat iedereen zijn gevoel mag volgen in wat hij of zij vindt, ongeacht wat tegenstanders van zo’n mening vinden. En dit mag natuurlijk nooit en te nimmer ontaarden in geweld.

Als we elkaar allemaal zouden respecteren in onze mening, dan zouden er geen mensen zijn die een ander iets willen aandoen om wat hij zegt of hoe die zich uit. Het lijkt er soms wel op dat de mensen met een uitgesproken mening die zich tegen de gevestigde orde keren, monddood gemaakt moeten worden door hem of haar belachelijk te maken, buitenspel te zetten en ga maar door. Het is ook een bekend verschijnsel bij de klokkenluiders, die o zo vaak worden tegengewerkt, omdat het de gevestigde orde niet zint dat de waarheid naar buiten wordt gebracht.

Onderdrukking vindt alleen maar plaats als er geen ruimte is voor iets anders. De een wil de ander de wil opleggen en dat heet onderdrukking. Zelfs de rechterlijke macht kan meedoen aan onderdrukking door iemand de mond te snoeren die zich heeft geuit naar zijn hart. Dit vind ik de meest ultieme vorm van onderdrukking, een soort gelegaliseerde vorm van onderdrukking door iemand te straffen om wat hij vindt.

Ik vind dan ook dat we hier allemaal van kunnen leren en moeten starten met iedereen te laten voor wat hij is of beweert, dan hebben we een ding gewonnen en dat is vrijheid van meningsuiting voor iedereen. En als laatste zal er alleen gestraft moeten worden als iemand tot geweld over gaat of oproept tot geweld.

Rein

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.