Wat een ellende!

7.maya kalenderWat bedoel je nu weer, moet dat nu zo? Ja, ik voel en denk dat 2011 een problematisch jaar wordt. Hoe kun je dat nu weten? Gewoon gevoel en niets anders, ik ben een aartsoptimist, maar moet af en toe ook de realiteit onder ogen zien. Wat zou er dan kunnen gebeuren in 2011? Wat meer natuurrampen en natuurlijk een gigantische crisis die zijn weerga niet kent. Dan ben ik nu eigenlijk al klaar, toch zal ik nog meer uit de doeken doen.

Jullie weten dat 2012 een cruciaal jaar wordt, je weet nog wel de voorspelling van de Maya’s dat hun kalender ophoudt in december 2012, enz. Wat is er dan aan de hand dat er zulke bijzondere gebeurtenissen binnen handbereik liggen? Welnu, er is in deze tijd een bewustzijnsverhoging aan de gang die alle donker naar boven brengt. Zie maar alle onthullingen die dagelijks in de media voorkomen. Dit zal nog worden opgevoerd in 2011.

Ja, want het is de bedoeling dat een en ander op de schop gaat en dan bedoel ik alles wat niet meer werkt of niet meer menselijk is. Ik bedoel daar mee de kerken, de grote internationals, de banken, maar ook veel regeringen die boter op hun hoofd hebben of zoals je wilt een dubbele agenda hebben. Verder ga ik niet, jullie zullen het wel zien.

Wat hebben we daar nu aan om te weten dat het een rampzalig jaar wordt? Gewoon voorbereid zijn, een voorbereid persoon telt voor twee. Wat gaan we er aan doen met zijn allen? Gewoon je hart volgen, dus gewoon voelen wat je moet doen op het moment dat je voor een keuze staat. Ik kan je nog zeggen dat er uiteindelijk een betere maatschappij uit voort kan komen, mits wij aandurven nieuwe keuzes te maken.

Nieuwe keuzes die dichter bij ons staan, zoals eerlijker delen, nieuwe vormen van samenleven, omdat de oudere vormen niet meer voldoen. Een nieuwe keuze dus om je eigen werkzame leven eens onder de loep te nemen of om het heft eens helemaal in eigen hand te nemen, omdat je het al lang niet meer eens was hoe je moeder wordt verzorgd in het verpleegtehuis of je leergierigheid eens onder de loep nemen. Wie weet wil je wel heel iets anders in je leven als je eerlijk naar jezelf bent. Misschien voel je je al jaren niet meer geschikt om zo hard te werken met zomers 3 weken vakantie om even tot jezelf te komen.

Ik weet zeker dat vele mensen andere keuzes zouden maken, wanneer de maatschappij niet meer zou werken en dan bedoel ik geen belastinginspecteur meer, geen overheidsbemoeienis meer, geen scholing meer omdat het op de oude manier niet meer werkt en ga zo maar door.

Ik ga nog even verder, wat zou je er van denken dat de maatschappij wel eens zo ontwricht kan raken dat er bijna niets meer in de supermarkten ligt, je allemaal je baan kwijt bent, de overheid zijn ambtenaren niet meer kan betalen, je je geld niet meer van de bank kan halen. Nou, nou wat een somber scenario! Ja, maar stel nou eens dat dit gebeurt, dan hebben we met zijn allen wel een kans om het anders te doen, beter en meer met elkaar en dan in kleiner overzichtelijker verband en geen grote organisaties meer, geen helpdesken meer, maar gewoon je buurman vragen of hij je even wil helpen. Gewoon je eigen moeder helpen in plaats van het verpleegtehuis. Of gewoon je eigen groentetuintje met anderen of voor jezelf. En dan ga ik er even met groot gemak van uit dat het geld ook niets meer waard is. Ja, dat kan, het is in sommige landen al eerder gebeurd.

Weten jullie dat dit scenario mij als muziek in de oren klinkt? Wat is het niet mooi om opnieuw dingen vorm te geven met elkaar en niet je hele leven te hoeven studeren of te werken. Dit betekent meer vrije tijd, meer eigen invulling hoe jij je leven wilt leiden.

Zo, ik zal de komende tijd hier verder op ingaan. Voorlopig houd ik het hier bij, het is nog maar een beginnetje. Maar een ding weet ik zeker dat uit de puinhopen een mooiere tijd ontstaat voor iedereen en dat oneerlijkheid en dubbele agenda’s niet meer kunnen, want alles zal veel transparanter zijn.

Rein

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.