De jaren na 2012

9. na 2012Eind december 2012 is de verhoging van de trilling van de aarde een feit. Dan staan ook alle planeten zodanig dat de bewustzijnsverhoging op zijn hoogst is. Dit tijdsgewricht is dan ook bepalend voor een grote omslag naar een Nieuwe Tijd die er geheel anders uit zal zien dan nu het geval is. Eerst gaat alles op de schop wat niet meer werkt, of het nu regeringen zijn of te grote, logge organisaties of de kerk, het maakt niet uit.

Ik ben er persoonlijk geen voorstander van om voorspellingen te doen, maar we kunnen er niet om heen dat we al heel veel om ons heen in de wereld zien veranderen. Neem Egypte en niet te vergeten Tunesie en de nog te volgen Midden Oosten staten die van hun dictatoriale regiems af willen komen. Deze olievlek zal zich verder uitbreiden over de wereld en zal geen land ongemoeid laten waar het volk wordt onderdrukt.

Ook op persoonlijk vlak zal er veel omgegaan moeten worden met het donker wat naar boven komt. Ja, dit donker zal zich steeds sneller laten zien en daarom zal de onrust in de wereld steeds meer gaan toenemen. Hier kunnen we niet meer omheen, we zullen er mee moeten leven tot het uitgewoed is.

Ook de aarde die een eigen bewustzijn heeft, zal van zich laten horen. Steeds meer vulkaanuitbarstingen, overstromingen of ander natuurgeweld zullen zich aandienen om de spanning die is opgeslagen in moeder aarde te ontladen.

Ook de kerk zal niet worden overgeslagen. We zien al veel naar boven komen in de vorm van ontuchtzaken die op grote schaal zijn voorgekomen. Vele geestelijken zullen zich moeten gaan verantwoorden voor hun misdaden. Wat nog niet naar boven is gekomen zijn de vele vervalsingen die de bijbel heeft ondergaan tijdens het concilie van Nicea in de vroege middeleeuwen. Ook de paus zal aangepakt gaan worden, omdat hij op vele fronten ter discussie komt en later zal worden veroordeeld door zijn eigen gelovigen. Dit zal als een ware schok de gelovigen raken. Zij zullen in grote verwarring achter blijven met maar een inzicht en dat is leef verder naar je gevoel.

Hier komen we op het cruciale punt. Iedereen zal moeten erkennen dat gevoel een grote factor is in het vinden van de waarheid. De omslag, je zou kunnen zeggen de omslag van onzuiver naar zuiver, zal dus zijn beslag gaan krijgen omdat de mensen steeds meer vanuit hun gevoel zullen gaan handelen. Dit is dan ook de grondslag voor het leven in de Nieuwe Tijd die in aantocht is.

De Nieuwe Tijd zal zich gaan kenmerken door te leven in liefde en eenheid met elkaar. De grootste kwaliteit van de mensen zal eerlijkheid en betrouwbaarheid worden. De zwaarste vormen van het kwaad zullen het snelst gaan verdwijnen. De lichtere vormen van het kwaad zullen blijven bestaan om alle mensen te leren te kiezen voor andere vormen van leven die uitgaan van liefde en respect.

We gaan terug naar een samenleving waar we kiezen voor kleinschaligheid, je zou ook kunnen zeggen naar gemeenschappen waar alleen nog maar gelijkgestemden in meedoen die het heel belangrijk vinden om elkaar te ondersteunen en elkaar tot grote groei willen laten komen.

De onderdrukkers, ik noem ze voor het gemak maar even zo, of degene met een dubbele agenda zullen het heel moeilijk krijgen, omdat ze niet meer mee kunnen doen in deze gemeenschappen waar iedereen het goed met elkaar voor heeft.

Volgende keer vertel ik meer over hoe de Nieuwe Tijd er uit komt te zien, maar ook wat er eerst moet gebeuren voordat het zover is.

Rein

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.