Hoe nu verder met de omslag op aarde?

13.aarde in handenIk ben bereid een en ander nader uit te leggen. In de wereld van vandaag is er veel aan de hand. Wat wil ik hier nu over zeggen; niets ligt vast en alles ligt vast. Verklaar je nader, meneer! Ik spreek nu uit mijn hart, maar ook voor zover mijn bewustzijn reikt naar de wereld om mij heen.

De omslag waar we ons nu in bevinden is lange, lange tijd geleden al in scene gezet door de belangrijkste figuren in de bovenwereld. Het is de bedoeling dat wij de omslag maken van onzuiver naar zuiver, van liefdeloosheid naar liefde, van kwaad naar goed, van onbewuste naar bewuste staat gaan en ga zo maar door. Dit betekent dat op elk gebied alles aan het licht komt, dus ook alle kwaad of datgene wat niet zuiver is zou je ook kunnen zeggen. Om dit te bereiken is er een creatie gedaan dat het gebeurt. Ja, dat kan, want alles is gecreëerd, ook het goed en kwaad. Het is een spel van goed en kwaad dat we hier op aarde spelen en we hebben allemaal op vele manieren ervaren wat het is om geen liefde te ervaren.

Het kwaad is in het spel gebracht na een lange periode van zuivere wezens op aarde te hebben gehad, net zoals in de bijbel het verhaal over het paradijs is verteld. Ik laat nu even in het midden wat hier aan ten grondslag heeft gelegen, daar kom ik later uitgebreid op terug.

In ieder geval heeft elk mens in zijn plannetje staan dat hij of zij in deze bijzondere Nieuwe Tijd een keuze kan gaan maken om voor de zuivere lijn te kiezen. Hoe we dit gaan bereiken ligt niet vast, omdat iedereen een vrije wil heeft.

Iedereen heeft zich wel voorgenomen dat hij of zij een bepaalde voortrekkersrol of anderszins zou gaan spelen, bijgestaan door zijn gidsen die natuurlijk bij hun pupillen er voor zorgdragen dat het plannetje wordt uitgevoerd. Hierbij is soms geoorloofd om in iemand te werken door bijvoorbeeld een droom door te geven of iemand op zijn of haar pad te sturen e.d.

Alleen bij bepaalde sleutelfiguren, dus mensen die zich hebben voorgenomen om een belangrijke positie op aarde in te nemen, is het soms geoorloofd om hen dwingend voorgenomen ontwikkelingen te laten doormaken of om bepaalde beslissingen te laten nemen, anders zou het spel misschien wel eens kunnen blijven steken.

Gelukkig wordt de wet van de vrije wil vrijwel in alle gevallen gerespecteerd. Dit betekent dat het vastligt dat de omslag naar de zuivere lijn plaatsvindt, maar door wie en hoe dat dan bereikt wordt is niet bekend. Wel kan worden aangenomen dat als er zoveel mensen dit al in hun plannetje hebben opgenomen dit ook zal gaan gebeuren. De gidsen hoeven dus alleen maar in uitzonderlijke gevallen in te grijpen om de uitslag van het spel te laten uitkomen. Zo kunnen we vaststellen dat de omslag een feit zal zijn.

In de tijd van Egypte is gestart om liefdesenergie van Orion naar de aarde te sturen. De piramides zijn daar speciaal voor gebouwd, alhoewel er verschillende scenario’s zijn die allemaal een andere uitleg geven waarom de piramides gebouwd zijn. Natuurlijk begrijp ik dat niemand van de wetenschappers op de hoogte is van het sturen van deze hoogwaardige liefdesenergieën naar de aarde om een klimaat te scheppen voor een schifting van het onzuivere en het zuivere. Want wat gebeurt er als je langdurig de aarde onderwerpt en opwaardeert met liefdesenergieën, dan komt als vanzelf alle kwaad bovendrijven. En dat is precies wat er nu gebeurt. De voltooiing van deze liefdesdrug naar de aarde vindt in 2012 zijn voltooiing, daarom zal er ook steeds meer kwaad en ellende naar boven komen, zowel op individueel- als op wereldniveau.

Dat de omslag naar de zuivere lijn vastligt is dus een goddelijke wet, omdat er een creatie aan ten grondslag ligt die lange tijd geleden gedaan is. We hebben dus een lange periode achter de rug dat de onzuivere lijn hoogtij vierde en zullen binnen nu en een paar jaar de zuivere lijn zien overheersen, hiermee zal de aarde een heel ander gezicht krijgen als je weet dat er nu ongeveer 2/3 onzuivere en 1/3 zuivere zielen zijn en straks na de omslag 1/3 onzuivere en 2/3 zuivere zielen. Hoe we dit gaan bereiken wil ik graag de volgende keer bespreken.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.