Griekenland gaat failliet

16.protestgriekenlandWaarom zijn politici zo vasthoudend in hun steun aan Griekenland? Waarom hebben zij niet door dat ze geld pompen in een bodemloze put? Waarom is er niet een persoon die aanvoelt dat de Grieken niet in staat zijn om nog meer bezuinigingen door te voeren? Waarom zijn wij zo blind dat we niet willen weten wat de gevolgen zullen zijn voor ons economisch stelsel? Ons economisch stelsel kraakt in zijn voegen en wij maar denken dat alles maakbaar is.

De tijd is voorbij dat we door middel van groei de waarde kunnen zien toenemen van ons onroerend goed, onze aandelen en de waarde van onze bedrijven. Het is verworden tot een grote luchtbel die straks zo enorm uiteenspat dat we met zijn allen beter kunnen gaan nadenken hoe we onze maatschappij anders en beter kunnen inrichten. We zijn zo naïef en dan bedoel ik, onze geleerde economen en onze politici, dat we gewoon blijven geloven dat we deze terugval kunnen stoppen. De vrije val is al begonnen, zie alle landen die zware tekorten hebben en de ingewikkelde samenhang van onze economieën.

Ik voorspel een tijdelijke opleving, omdat wij met zijn allen maar willen geloven in de maakbaarheid van de economie en onze uitstaande centen bij pensioenfondsen heel belangrijk vinden. Over een paar maanden, wanneer bij iedereen doordringt dat de Grieken niet kunnen voldoen aan de terugbetaling van de enorme leningen, dan zal het vertrouwen afnemen in Europa. Vervolgens zullen de al zwakke landen, zoals Portugal, Spanje en Ierland het nog moeilijker krijgen en over de banken zullen we maar niet spreken. Het kan niet anders zijn dat er harde klappen vallen en veel zorgvuldig opgebouwde belangen, zoals onze pensioenen en zekerheden die de EU ons voorgehouden heeft, wegvallen.

Als het nu eens allemaal gaat om vertrouwen, dan weten we de uitslag al. De EU zal niet in staat zijn als een eenheid te opereren. Alle afzonderlijke landen zullen hun eigen koers proberen te varen door zich te onttrekken aan eerder gemaakte afspraken of gewoon niet meer mee willen doen met het bijspekken van de zwakke landen. Is het niet zo dat de afzonderlijke lidstaten toestemming nodig hebben van hun parlementen om mee te gaan in ver gaande steunoperaties?

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we onze eigen politici niet meer vertrouwen omdat het anders gaat uitpakken dan aan het volk nu wordt uitgelegd. Als ik mijn mening duidelijk op tafel leg, dan zeg ik dat de EU geen zegen wordt. Wij zijn niet meer in staat het tij te keren. Wij zullen moeten geloven in een andere tijd. Ik weet wel dat als de financiële wereld instort, dat er dan eindelijk een andere samenleving kan worden opgebouwd waar de mensen weer in kleiner verband voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Wat zal dat een zegen zijn; verlost te zijn van de bemoeienis van Europa en van de overheid die alleen maar het volk tevreden kan houden met oplopende tekorten in de staatskas. Want laten we nu eens eerlijk zijn, kijk eens naar Griekenland, maar ook naar ons eigen land; als ons iets afgepakt wordt, dan gaan we staken. Niemand wil het voelen dat er tekorten zijn, totdat het ineens te laat is en dan staan we met zijn allen te kijken hoe het kaartenhuis van de financiële wereld ineenstort.

Het goede nieuws is dat dit ooit eens zou gebeuren, het is de hoogste tijd dat we een nieuwe samenlevingsvorm vinden waar het voor iedereen goed toeven is. Geen hoge werkdruk meer, geen hoge hypotheken, maar veel vrije tijd waar we met zijn allen weer moeten leren

om te kijken wat we echt leuk vinden. Ik weet zeker dat wij diep in ons hart uitkijken naar een samenleving waar we gewoon weer plezier hebben en we zelf verantwoordelijk zijn voor onszelf en onze naasten.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.