Wat is er met onze bijen aan de hand?

Vanwege de belangrijkheid van dit onderwerp hebben we deze column geplaatst op zowel deze site als op de site www.warevoeding.nl  

Wat doen bijen? Zij zijn, zoals bij de meesten bekend, de bestuivers van de bloemen en planten om voor de voorplanting te zorgen, zodat de planten vrucht kunnen dragen. Waarom is er sprake van bijensterfte en wat is nu de diepere oorzaak van de bijensterfte? Heel veel gewassen zijn tegenwoordig genetisch gemanipuleerd en nog maar niet te spreken over het landbouwgif waar vele gewassen mee worden bewerkt. Wat voor invloed zou dit hebben op de hele natuur? Dat de natuur uit evenwicht raakt? Ja, de natuur raakt uit evenwicht. Zoals alles wat groeit en bloeit op de aarde en is gecreëerd uit liefde zo zijn ook de bijen in hun volmaaktheid gecreëerd uit liefde en hebben allemaal, noem het hun eigen werkzame programmaatje meegekregen om hun functie van het bestuiven van de planten te kunnen uitvoeren.

Zou er door de schepping niet ingenieus over nagedacht zijn dat als er onverhoopt in de evolutie sprake is van aantasting van de oorspronkelijke natuur, de bijen daar dan ook als vanzelf op reageren? Dit betekent dat door de bijensterfte de mens kan weten dat er iets goed fout zit.

Alles is zo ingenieus geschapen dat elke bioloog en iedereen die met een open gevoel leeft dit zou moeten kunnen weten of aanvoelen. Denken we nu echt dat het geen nadelig effect heeft op de natuur en dat we maar zo kunnen blijven doorgaan met het manipuleren van zaden of het kunstmatig in leven houden of bewerken van de natuur met bijvoorbeeld gif? De mens wordt gedwongen te onderzoeken en te kijken naar wat er nu mis is met de bijen en zou uiteindelijk terecht moeten komen bij de vraag: Zijn wij wel goed bezig met de natuur?

Alle creaties om deze aarde in zijn volmaaktheid te laten bestaan zijn goed zoals ze zijn.

Doordat wij in de afgelopen tijden zo van ons gevoel verwijderd zijn geraakt en meer met ons hoofd en verstand hebben geleefd, hebben wij de gedachte en het idee gehad dat de natuur maakbaar is en we als mens, noem het lekker kunnen kloten aan alles wat al volmaakt is. Eens zullen we hier de gevolgen van ondervinden en zal de schepping ons spiegelen dat er iets niet klopt in het geheel, zoals nu bijvoorbeeld door de bijensterfte.

Alles is volmaakt, zo is ook de natuur volmaakt met alle kracht die het in zich heeft om ons mensen te voorzien van bijvoorbeeld voedsel, ware het niet dat we er wel op een evenwichtige manier mee moeten omgaan. De natuur is niet maakbaar of af te dwingen. We moeten weer respect en gevoel krijgen naar de natuur en met de natuur samenwerken in plaats van ze aan de mens te onderwerpen. Dan is er pas sprake van harmonie en zal de natuur je alles geven wat je nodig hebt als mens. De natuur weet het vaak nog beter voor ons als wij voor onszelf. We moeten met onze tengels afblijven van al die prachtige oorspronkelijke zaden en er met gevoel mee omgaan.

Velen zijn zo ver nog niet en zijn verblind door winst, macht en meer productiviteit en proberen met de verkeerde intentie een slaatje te slaan uit de natuur. Alles komt aan het licht in deze tijd, dus ook de manier waarop we met onze natuur omgaan zal duidelijk worden en de dingen die niet kloppen laten zich zien, anders is er ook geen mogelijkheid voor een betere wereld. Het respect van mensen voor de natuur is ver te zoeken. De natuur wordt uitgebuit en we snijden hiermee onszelf op den duur zo in de vingers, omdat we vergeten zijn dat we afhankelijk zijn van de natuur met het prachtige oorspronkelijke plantaardige voedsel wat ze ons biedt en daar hebben we de bijen bij nodig!

Doordat er binnen de kunstmatige tuinbouw niet veel meer oorspronkelijke gewassen zijn, hebben vele soorten beestjes zoals parasieten of ook luizen de kans zich te nestelen in het gewas of het zodanig aan te tasten dat het afsterft. Een goed oorspronkelijk gewas in de juiste natuurlijke leefomgeving met de nodige diversiteit om zich heen, zal zich sterk weten en opgewassen zijn tegen een vernietigende aanval van diertjes. Ook dit is een prachtig bewijs hoe de schepping er van oorsprong voor gezorgd heeft dat ook in de natuur de sterke oorspronkelijke gewassen behouden blijven en die daar niet aan voldoen zullen op den duur afsterven.

Ook de bijen hebben last van deze parasieten en worden zo ook in hun populatie bedreigd, daarnaast is het van belang te weten dat ook binnen de vele soorten bijen niet alle bijen meer oorspronkelijk zijn. Een van de oorzaken is dat het houden van bijen op vele manieren gedaan wordt en zo anders is dan het leven van de wilde soorten bijen. Kijk maar naar de oorspronkelijke wilde honden of de gefokte honden. De gefokte honden zullen veel vatbaarder zijn voor ziektes en zijn vaak veel zwakker dan een wilde hond die in de natuur leeft. Zo geldt het ook voor de bijen, er zijn vele zwakkere bijenvolken die vatbaarder zijn voor ziekten. Deze bijen zullen dan ook eerder op een genetisch gemanipuleerde bloem af gaan dan bijvoorbeeld de wilde soorten bijen.

De wilde oorspronkelijke bijen hebben de oorspronkelijk creatie nog in zich, zodat ze precies weten welke bloem er oorspronkelijk is en daar de nectar dan van opnemen. Zij weten onbewust welke bloemen zij moeten laten staan, omdat ze niet natuurlijk en oorspronkelijk zijn. En dit zijn er dus helaas steeds meer aan het worden. Het is hetzelfde als bij ons voedsel, als wij echt de diepe verbinding met ons gevoel hebben, dan weten wij ook precies welk voedsel wij nodig hebben en welk plantaardig voedsel oorspronkelijk is en vrij is van genetische manipulatie.

Marjon van Vliet

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.