Familie

Heb je ooit wel eens van familieopstellingen gehoord? Dit is een mooie methode om inzicht te krijgen in je familiebanden, mits begeleid door de juiste mensen en in de juiste setting.

Er is een gezegde; familie heb je en vrienden krijg je of maak je. Als we kijken naar de families van iedereen, dan hebben de meesten van ons wel wat strubbelingen op dit vlak. Is het niet van je eigen familie dan is het wel van je schoonfamilie. Hoe vaak hoor je niet de grappen die door mannen gemaakt worden over hun schoonmoeder! Hierbij kun je al opmaken dat de moeder een bepalende factor is in de familie en wel de belangrijkste, totdat de vader het opvoeden voor het grootste deel op zich heeft genomen, maar vooralsnog hebben de meeste mensen grotendeels hun opvoeding gehad van hun moeder.

De meesten weten wel dat woorden en gedachten een enorme invloed hebben op mensen, dieren en alles wat leeft, het is alleen jammer dat we vaak de tijd niet nemen om bewust te kijken naar wat je zelf zegt of de persoon tegenover je. Bij het maken van nieuwe contacten ben je je vaker bewust van wat je zelf en wat de ander zegt. Je hebt er in die zin ook baat bij om een contact fijn te laten verlopen, omdat je de betreffende persoon bijvoorbeeld vaker wilt ontmoeten. Ook van oude ingesleten patronen heb je minder last, totdat je bij het opbouwen van een vriendschap in een latere fase de verdieping in gaat. Bij familie is er heel vaak sprake van een vast omgangspatroon, waarbij de rangen en standen al in het begin van het vormen van het gezin worden gemaakt. Alleen wanneer er sprake is van eerlijkheid en openheid kan ieder individu binnen het gezin de ruimte hebben om zichzelf te zijn om tot volle wasdom te komen.

Nu is het zo dat in deze tijd vele zielen zich bewust hebben voorgenomen thema’s, die in een ander leven liggen, in dit leven uit te werken en dan binnen de familie waar ze worden geboren. De kans om dan geconfronteerd te worden met moeilijkheden binnen het gezin zijn groot en ieder wordt daarin uitgedaagd deze te overwinnen. Elke tegenslag kan je uiteindelijk een sterker en rijker mens maken en dat dit niet altijd even gemakkelijk is bevestig ik. Het vraagt vaak van je om je totaal los te maken van alle geldende familiepatronen en jezelf onder de loep te nemen samen met het gedrag dat je van je familie hebt overgenomen en dat eigenlijk helemaal niet bij je hoort. Dit gaat voor mijn gevoel het beste met een fijne partner die je daarbij helpt en je met zulk gedrag confronteert.

Gedurende je hele leven groei je en ieder mens heeft zijn eigen plannetje en eigen groeitempo. Sommige mensen groeien snel en sommige mensen zijn niet vooruit te branden als het gaat om zich bewust te worden van zichzelf en van hun omgeving. Bij laatst genoemde mensen heerst er vaak een gebrek aan vertrouwen en eigenwaarde. Projectiegedrag in de vorm van jaloezie is dan al snel gedaan. Als er iemand binnen een familie snel groeit en anderen blijven stil staan, dan ontstaan er scheurtjes en vibreren de energieën niet meer op dezelfde golflengte. Soms is de enige optie dan om te breken om vervolgens opnieuw een andere verbinding aan te gaan. Feit blijft dat er respect blijft voor een ieder wie hij is. Zelfs voor iemand die binnen je familie je geen liefde kan geven, om wat voor reden dan ook, die accepteer je voor wie die is. Als het gaat om met woorden bewust iemand pijn te doen of zelfs fysiek pijn te doen, dan moeten er natuurlijk grondig grenzen worden gesteld met de nodige consequenties.

De angst om aanzien te verliezen binnen families regeert bij velen, om er niet meer bij te horen en om keuzes te maken die voor jou goed voelen, maar voor de rest van de familie niet. Maar jezelf verloochenen daar is nog niemand gelukkig van geworden. Als je elke dag het gevoel kunt hebben, ja de keuzes die ik maak voelen goed, dan ben je een gelukkig mens. Dingen doen tegen je gevoel in breken je op den duur op. Het vereist moed om anders te zijn en om uit je schulp te kruipen en te laten zien wie je bent, waar jij van houdt en waar jij een goed gevoel bij krijgt. En het vereist moed om je eigen gedrag onder de loep te nemen en zonodig actief veranderingen door te voeren. Mensen die keuzes naar hun hart maken en daar een gelukkiger mens van zijn geworden, hoor je vaak zeggen; had ik het maar eerder gedaan.

Marjon van Vliet

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.