Het einde van de wereld in 2012?

Nee natuurlijk niet, alhoewel er vele interpretaties zijn van wat er in Godsnaam staat te gebeuren in 2012 en dan ook nog op 21 december 2012. De Maya’s hebben voorspeld dat er dan een tijdperk wordt afgesloten en dat er een nieuwe tijd zal ontstaan waar liefde en eenheid de boventoon zullen voeren. Als je om je heen kijkt dan zie je het tegendeel gebeuren, bloedige taferelen zijn er elke dag wel te zien op het journaal, maar niemand spreekt op televisie over deze bijzondere tijd waarin we nu leven op aarde. Eerst zal alles uitwoeden dat het daglicht niet kan verdragen, voordat er een andere tijd kan aanbreken. Het einde van de wereld zal niet bereikt worden om het doodeenvoudige feit dat niets verloren gaat, maar wel zal veranderen. Ja, er is een geestelijke wet die zegt dat alles per definitie verandert.

Nu wil ik even ingaan op alle interpretaties van vele groeperingen die allemaal een bijzondere tijd voorspellen. De een zegt dat Jezus weer terugkomt op aarde, de ander zegt dat er een wereldleraar komt die ons voorgaat naar een nieuwe tijd en ga zo maar door. Wat ik weet en voel is dat het heel bijzonder gaat worden in de zin dat we het zelf willen en vorm gaan geven. Niemand, maar dan ook niemand van buitenaf regisseert ons, buiten het feit dat we allemaal een persoonlijke gids hebben die je coacht om je doelen te kunnen halen die je je hebt voorgenomen voordat je incarneerde. Dan kom ik tussendoor nog even terug op het feit dat we met zijn allen een spel spelen, je zou het kunnen noemen het spel tussen goed en kwaad en dat zie je dagelijks om je heen gebeuren. Het gaat er dus om wat er nu in dit aardespel staat te veranderen. Elke ca. 13000 jaar vind er een verandering plaats van bewustzijn, afwisselend een periode van onbewust leven en een periode van bewust leven. Dit is de eerste cyclus die we nu zien, het veranderen van onbewust naar bewust leven. Kijk maar om je heen en je ziet dat iedereen zich steeds bewuster gaat gedragen en zelf weer verantwoordelijkheid gaat nemen over zijn eigen leven. Dit is de voornaamste factor die een verandering in onze collectieve mind set geeft.

De tweede cyclus is dat we toe zijn aan een frequentieverhoging, namelijk we gaan van de 3e dimensiewerkelijkheid naar de 5e dimensiewerkelijkheid. Dit betekent dat we als mens in een hogere bewustzijnsstaat komen, waardoor we meer naar ons gevoel kunnen gaan leven. Ja, dit is nodig om de omslag te kunnen maken van ratio naar gevoel. Je zal zien dat dit het grootste effect heeft op alle keuzes ooit gemaakt. Deze opwaardering naar een hogere frequentie is ingebracht in het spel om groei te stimuleren en een andere staat van zijn te creëren. Ook de dieren-, het planten- en het mineralenrijk zullen worden opgewaardeerd. Dit betekent in de praktijk dat we dichter bij de natuur zullen komen te staan, omdat alles alleen maar bewustzijn is.

De derde cyclus is ingebracht op een moment dat de eerste en de tweede cyclus elkaar zouden kruisen, namelijk er is bepaald dat we de terugweg inslaan naar de liefde, beter gezegd naar de zuivere lijn. Het is ooit een bewuste keus geweest om goed en kwaad met elkaar te laten leven. We hebben hier nu genoeg ervaring in opgedaan en mogen nu de weg terug inslaan.

De vierde cyclus is ingebracht om de mensen weer hun goddelijke status te laten terugvinden. Ja, God staat niet buiten ons, zoals de kerken ons graag vertellen. Niemand oordeelt over ons, we zijn het zelf die als we het aardse leven verruilen voor het geestelijke leven een balans opmaken en een nieuw plan ontwikkelen met zowel goede als kwade zielen om weer opnieuw te kunnen incarneren en nieuwe doelen te leren halen. Ons nieuwe grootste doel is dus onze goddelijke status weer te leren ontdekken. Dit doen we weer door schade en schande, door vallen en opstaan, want we zullen ons eerst bewust moeten worden van de waarheden en de onwaarheden.

In de loop der eeuwen heeft het kwaad veel vervalst, net als de bijbel die een paar eeuwen na Christus voor een groot deel is herschreven om God buiten je te plaatsen. Ik kom nog met een boek waar ik al mijn inzichten in zal schrijven over de kerk. Natuurlijk kan iedereen al voelen dat een dogmatische kerk niet klopt, dat is geen liefde. Sorry voor de moslims, maar alle onderdrukking in naam van Allah is geen liefde. Dit geldt ook voor vele protestante kerken en niet te vergeten de katholieke kerk. Who the hell is de paus om zich de opvolger van Jezus te noemen. Je kan überhaupt niemand opvolgen, om maar een reden en dat is dat Jezus alleen maar in zijn tijd een voorbeeld wilde zijn en dat is om te laten zien dat iedereen goddelijke vermogens heeft. Ik kom hier nog ruimschoots op terug. Wel zullen we allemaal ons gevoel moeten leren raadplegen over wat waar is en niet waar, ook wat ik hier schrijf.

Liefde is vrijheid in al zijn facetten. We komen maar om een reden in de stof, namelijk om te leren en te ervaren en om plezier te hebben. Was het niet altijd een verademing als je iemand hoorde die uit zijn hart sprak zonder dat hij of zij zich iets aantrok wat een ander van hem of haar dacht? Dit moeten we eerst maar eens zien te bereiken, de tijdsgeest dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid wil gaan nemen helpt je hierbij. Wat de kerk doet is onderdrukken en je angstig maken als je niet voldoet aan zijn richtlijnen die zogenaamd de apostelen of Jezus zouden hebben verteld. Het is nooit de bedoeling geweest dat God je angstig maakt met je voor te houden dat er zoiets als een hel of hemel zou bestaan. Zou dit liefde zijn? Nee, natuurlijk niet, we zullen nog heel veel af moeten leren, want het lijkt erop dat we nog in de middeleeuwen leven als het om onze kerkleer gaat.

Nu even terug naar 2012. We gaan een bijzondere tijd in, waar we allemaal ons bewust zullen worden van  wie we in werkelijkheid zijn en waar we anders met elkaar zullen omgaan, daarom zullen eerst de oude structuren onderuit gehaald moeten worden. Kijk maar om je heen, je ziet overal dat de waarheid boven water komt. De tijd dat we hierover zullen doen staat niet vast, we moeten leren dat we zelf degene zijn die onze toekomst creëren en niet de kerk, regeringen of wat voor groepering dan ook.

Rein Feenstra

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.