Een betere wereld binnen handbereik

Waarom ga ik het over een betere wereld hebben? Om de doodeenvoudige reden dat ik het zo belangrijk vind dat ik het er wel de hele dag over kan hebben. Ik voorvoel dat er een heleboel op stapel staat en dan bedoel ik een heleboel doorbraken op veel gebieden. Zal ik eens een voorbeeld geven hoe ik het zie dat e.e.a. zich gaat ontwikkelen?

Op een dag bestaan er geen echte grote bedrijven meer, omdat wij dat niet meer willen. We voelen ons veel beter op een plek in een bedrijf waar jezelf weer meetelt, waar je weer betrokken bent en er naar je wordt geluisterd en dat kan alleen in kleinere verbanden. Wacht maar af, iedereen zal straks als het moment daar is gewoon de goede keuze maken.

Wat ons daar zeer bij geholpen heeft is dat de geldkraan stevig is dichtgedraaid. Hoe ik dat weet? Ja, ik voel dat al jaren, zelfs toen ik kind was wist ik al dat mijn pensioen helemaal niet belangrijk meer zou zijn, dat het ooit goed zou komen met de ongelijkheid in de wereld en ga zo maar door. Ik kan niet verhullen dat ik me heel veel bezig houd met de wereldproblematiek en maar een oplossing zie om de malaise op veel terreinen, zoals milieu, misdaad, corruptie, enz. op te lossen en dat is dat het geld niets meer waard wordt of op zijn minst dat alles enorm in waarde zal dalen en dat er een alternatief systeem komt, zoals ruilhandel.

Wisten jullie dat wij allemaal de huidige manier van leven allang onbewust vaarwel hebben gezegd?

Wisten jullie dat wij allemaal hebben gekozen voor een dikke vette crisis om onszelf en anderen te helpen de juiste, dus betere, keuzes te maken?

Wisten jullie dat wij allemaal met een plannetje naar de aarde zijn gekomen en dat wij met elkaar op zijn minst een overeenkomst hebben en dat is dat wij heel ernstig veel naar een betere wereld verlangen?

Wisten jullie dat je om je heen heel goed kan zien dat vele mensen zich aan het bevrijden zijn en zich gaandeweg aan het onttrekken zijn aan het collectief?

Wisten jullie dat wij niet eens anders kunnen dan afstevenen op rampen die ons zo zullen treffen dat wij helemaal opnieuw onze keuzes kunnen maken?

Wisten jullie dat wij in een spel van goed en kwaad leven en dat nu in 2013 een grote omslag zal gaan plaatsvinden naar de zuivere lijn?

Wisten jullie dat wij heel diep van binnen heel graag geen zorgen meer zouden hebben en gewoon alleen maar willen genieten van ons aardse leven?

Wisten jullie dat wij allemaal zo’n beetje verleerd zijn om echt te genieten?

Wisten jullie dat wij voordat wij incarneerden met zijn allen besloten hebben er het beste uit te halen en voor niets meer terug te deinzen?

Wisten jullie dat ik heel graag voorop loop als het om keuzes maken gaat en dan bedoel ik uiteraard die keuzes die mijzelf gelukkiger maken?

Wisten jullie dat ik heel vaak door een hel heen ben gegaan, voordat ik uiteindelijk de juiste keuze voor mijzelf heb kunnen maken?

Wisten jullie dat keuzes maken heel bevrijdend werkt?

Wisten jullie dat je tegenover niemand verantwoording hoeft af te leggen om de doodeenvoudige reden dat jezelf de enige bent die een juiste beslissing kan nemen die bij je past?

Wisten jullie dat de bevrijding niet alleen in het Midden Oosten plaatsvindt, maar ook bij jezelf?

Wisten jullie dat als er meer mensen kiezen voor zichzelf en dan bedoel ik voor een gelukkiger bestaan dat dan de rest van de mensen ook zal volgen?

Wisten jullie dat wij allemaal machtiger zijn dan de huidige kliek die nu de touwtjes in handen heeft?

Wisten jullie dat zij alleen maar machtig zijn, omdat zij over veel geld beschikken en niet houden van de waarheid?

Wisten jullie dat er al heel veel mensen voor zijn gegaan om hun leven zelf in te vullen in plaats van naar de mening van anderen en het collectief te leven?

Wisten jullie dat ik en velen met mij door hebben hoe het allemaal werkt?

Wisten jullie dat je je kunt afstemmen op wat er komen gaat door eenvoudig een vraag te stellen en op het antwoord te wachten?

Wisten jullie dat bijna alles dat er in je leven gebeurt de bedoeling is, dus meant to be?

Wisten jullie dat als je je afstemt op het collectief dat wij met zijn allen nog al bang zijn?

Wisten jullie dat wij als mensheid enorm beïnvloed zijn door buitenaardsen die het niet zo goed met ons menen?

Wisten jullie dat deze buitenaardsen samenwerken met de geheime diensten van Noord Amerika en Rusland?

Wisten jullie dat deze buitenaardsen het ook niet meer zien zitten en zich langzamerhand aan het terugtrekken zijn?

Wisten jullie dat wij machtiger zijn dan wij ooit dachten en dat je alleen maar overtuigd hoeft te zijn dat je het redt in je leven en dat alles er al is in de geest?

Wisten jullie dat je levensplan alleen maar gevolgd hoeft te worden door gewoon je gevoel te volgen?

Wist je dat je niets van een ander hoeft aan te nemen en dat je overal zelf een antwoord op hebt?

Wisten jullie dat de kerk er alles aan gelegen is dat je God buiten jezelf blijft zoeken?

Wisten jullie dat de bijbel een paar eeuwen na Christus voor een deel vervalst is om juist iedereen afhankelijk te maken van een God buiten je en dat de kerk ook het antwoord niet heeft?

Hebben jullie ooit zelf wel eens de balans opgemaakt als het gaat over goed en kwaad?

Hebben jullie ooit zelf wel eens dieper naar een persoon gekeken om te weten of hij of zij het wel goed met je voor heeft?

Hebben jullie ooit wel eens nagedacht over wat is goed voor mij in plaats van wat vindt de maatschappij, mijn vader of mijn vrienden wat goed is voor mij?

Hebben jullie ooit wel eens stilgestaan dat het geluk voor het grijpen ligt als je je kijk bijstelt?

Ik wil eindigen met het mooiste inzicht dat ik jullie kan geven en dat is dat wij een spel spelen tussen goed en kwaad en dat besloten is dat wij als mensheid nu een nieuw tijdperk in zullen gaan waar liefde en eenheid een grotere rol zullen gaan spelen. Dit betekent in de praktijk dat je gewoon mag genieten zonder do’s of don’ts. Alles mag geleefd, is dat niet mooi! Je wordt niet beoordeeld of je een goed mens bent geweest, zoals de kerk dat je zo graag voorhoudt. God zit in ons allemaal en hij leeft in alles wat leeft, dus ook in jou. Als je boven bent dan ben jij de enige die bepaalt of je je aardse leven de moeite waard vond of niet. Niemand bemoeit zich met jouw keuzes, alleen met de inzichten die belangrijk zijn om te krijgen en in te zien waarom onze schepping werkt zoals die werkt. Alleen dat is belangrijk!

Ik weet als ik dit in 10 minuten vanuit mijn hart opschrijf dat er mensen zullen zijn die het niet of voor een deel met mij eens zijn. Ik hoef geen gelijk, ik hoef niemand te overtuigen. Mijn drijfveer is alleen dat ik graag zou willen dat iedereen zelf op onderzoek uit gaat waarom hij of zij leeft, wat zijn of haar passie is om de juiste keuzes te kunnen en te durven maken. Ook de waarheid van alles om je heen vind ik de moeite waard om te onderzoeken.

Rein Feenstra

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.