Op weg naar eenheidsbewustzijn

De ramp in Azië heeft in de afgelopen weken een tweeledig beeld laten zien: enerzijds de ravage die de tsunami her en der heeft aangericht en het enorme aantal slachtoffers die dit tot gevolg had, anderzijds de schok die door de wereld ging en de mensheid tot een ongekende saamhorigheid en eenheid bracht om de helpende hand te bieden.Genereus werd er gedoneerd en werden conflicten even vergeten en stopten strijdende partijen hun acties om samen te werken. Het gaf een geweldige impuls aan ons bewustzijn naar eenheid en samenwerking. Dat was de keerzijde van de ramp, gelukkig een zeer positieve kant.

In deze Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we in bewustzijn gaan groeien naar die eenheid en liefde met al wat leeft. Dat worden de peilers van de nieuwe leefvorm die op aarde de oude manier van leven, gebaseerd op afgescheidenheid, moet gaan vervangen. De evolutiesprong die nu op aarde plaatsvindt zal ons van de 3e naar de 5e dimensiewerkelijkheid helpen komen. (In mijn boek Kinderen van deze Nieuwe Tijd schrijf ik daar uitgebreid over). Oude maatschappelijke structuren zullen op de schop gaan en een nieuw besef van wie we zijn en wat ons doel is in ons leven zal daarvoor in de plaats komen. Respect voor al wat leeft zal van binnenuit gevoeld worden en onze manier van in het leven staan gaan beïnvloeden.Ons handelen zal vervolgens daar weer op afgestemd worden.

Dit proces is reeds in volle gang, maar juist met gebeurtenissen als de tsunami zie je een soort groeistuip door de mensheid gaan waardoor er een grote sprong voorwaarts gemaakt wordt op dit gebied. Je zag en hoorde ook vele mensen zeggen dat het zo goed voelde eindelijk weer eens samen iets tot stand te kunnen brengen. Nog vaak onbewust hunkeren vele mensen naar nieuwe zingeving in hun leven. De toegenomen afgescheidenheid door individualisering in de maatschappij en de onverschillige houding t.o.v. elkaar heeft het geluksgevoel van menig mens ondermijnd. Het leven is voor veel mensen zwaar geworden waarbij angst en het gevoel van onveiligheid zijn vergroot. Een nieuw gevoel van vertrouwen lijkt even op te flitsen als we ongeacht ras, geslacht of religie ons verenigen om samen in eenheid hulp te bieden. We voelden even hoe het kon zijn.

Nu is het zaak dit gevoel vast te houden en de wil te tonen om te kiezen om het eenheidsbewustzijn verder in praktijk te brengen en zo te groeien naar nieuwe vormen van samenleven. De aarde is er aan toe, wij zijn zelf de scheppers van onze werkelijkheid. Willen we een andere, meer leefbare wereld scheppen zoals de evolutie dit heeft bepaald in deze tijd, waar wachten we dan nog op???

Angel

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.