Posts Tagged ‘Azië’

Op weg naar eenheidsbewustzijn

12 January 2005

De ramp in Azië heeft in de afgelopen weken een tweeledig beeld laten zien: enerzijds de ravage die de tsunami her en der heeft aangericht en het enorme aantal slachtoffers die dit tot gevolg had, anderzijds de schok die door de wereld ging en de mensheid tot een ongekende saamhorigheid en eenheid bracht om de helpende hand te bieden. (more…)