Omgaan met angst

angst 2In deze hectische tijd van aanslagen en dreiging van het terrorisme neemt de angst onder de mensheid toe. Zeker in landen waar reeds aanslagen hebben plaatsgevonden worden mensen steeds banger om hun normale leven te blijven leven. Alleen al het feit dat er telkenmale gewaarschuwd wordt voor het geval dat er iets zou gebeuren vormt dit al een reden om de angst en paniek onder de bevolking aan te wakkeren. Geen goede zaak, maar wat dan? Angst kennen we allemaal in meer of mindere mate. Angst is ontstaan door onze ervaringen opgedaan in de polariteit van het spel hier op aarde. Ja, we spelen hier doodleuk een groot spel waarin als tegenpool van de liefde de angst ontstond. Eigenlijk is angst een illusie, het bestaat eigenlijk niet in de hogere dimensies van leven. Hier op aarde in de verdichte vorm van bestaan en gekoppeld aan de principes van dualiteit schiepen we allerlei situaties waarin velerlei vormen van angst ervaren konden worden. Heel veel ervaringen hebben we hierin opgedaan en nu we in deze Nieuwe Tijd op weg gaan naar een hogere dimensie werkelijkheid zal de angst geen bestaansrecht meer hebben.

Dit betekent dat we op een andere manier naar angst kunnen gaan kijken. Je kunt het zien als een lagere energie die aan illusie verbonden is en die in het licht geen levensvatbaarheid bezit. Als we de bewustwordingsprocessen ingaan om naar die hogere dimensie door te groeien zullen we de angsten tegenkomen die ons verhinderen in het licht te zijn.
Angst is een sterke energie en valt soms moeilijk te hanteren. Het innemen van medicatie is op zich soms begrijpelijk om de symptomen even de baas te worden. Helaas leidt dit niet tot de werkelijke oplossing van het probleem.

Angst is gelukkig wel op te lossen door hem eenvoudigweg in het licht te zetten, los te laten en jezelf met liefde te helen. De tegenpool liefde heelt alle donkere energie├źn en is een meer dan uitstekend middel om jezelf stap voor stap te bevrijden van angsten. Het geldt voor alle soorten angst, ook voor angst voor terrorisme. Weet dat deze aanslagen het uitwoeden van de strijd tussen goed en kwaad vertegenwoordigen en dat dit de laatste stuiptrekkingen van het illusiespel zijn. Niets gebeurt zomaar en overal waar je bang voor bent trek je juist aan. Als je deze geestelijke wet goed begrijpt kun je hem in je leven toepassen door al je angsten te leren onderkennen en los te laten. Je bent veiliger zonder angst dan met angst!! Laat je dan ook niet angstig maken door dreigementen over vermeende aanslagen. Het merendeel is loos alarm en leidt alleen tot meer mogelijkheden tot controlepraktijken van overheden en de vraag is of we daar beter van zullen worden.

We leven in een vrij land en hebben nog een zekere mate van vrijheid, al lijkt dit met de week af te nemen door al die zogenaamde noodzakelijke maatregelen om iedereen in de gaten te kunnen houden.
Het lijkt toch geen plezierig vooruitzicht straks met een chip in je lichaam rond te moeten lopen om alles van je te kunnen weten en te kunnen controleren onder het mom van veiligheid. Je kunt je afvragen wat de werkelijke reden is achter het zaaien van angst en het vergroten van de controle. Het ziet er naar uit dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van machthebbers die er niet bij gebaat zijn dat we de omslag naar echte vrede en vrijheid gaan maken.In de greep van angst is een volk weerloos en overgeleverd aan de al of niet goede bedoelingen van hun leiders. Zonder die angst kan een volk in zijn kracht gaan staan en mee beslissen over hun toekomst. Kijk maar eens naar het laatste referendum waarbij wij de dreigementen van de regering die ons angst moesten inboezemen naast ons neerlegden, vervolgens in onze kracht gingen staan en ons gevoel volgden en nee zeiden. Dat was de enige goede beslissing. Ons gevoel moet onze raadgever zijn en je ziet dat het goed uitgepakt heeft en dat de dreigementen uitingen van controle en macht waren. Voel maar eens wat je gevoel hierover te zeggen heeft.

Veiligheid kan nimmer volledig gegarandeerd worden en angst is een heel slechte raadgever. Weg daarom met alle angsten, gewoon lekker leven in vrijheid en openheid. Bescherm jezelf door je angsten op te lossen in het licht en datzelfde licht in gedachten ook naar het terrorisme te sturen met de intentie deze energie te neutraliseren. Bescherm jezelf door met liefde vrede in jezelf te scheppen en dat uit te stralen, waardoor agressie geen vat meer zal kunnen krijgen op ons en als vanzelf uit zal sterven. Als veel mensen dit doen zal deze dreiging verdwijnen en kunnen we onze zo kostbare vrijheid behouden. Gezamenlijk kan dan gekeken worden hoe we een meer rechtvaardiger verdeling van goederen kunnen organiseren zodat honger en armoe tot het verleden zullen behoren.
Eerst moet iedereen ervan doordrongen raken dat strijd niet de oplossing is, maar dat de innerlijke verandering in liefde en vrede in de buitenwereld zijn weerspiegeling zal krijgen. We moeten dus eerst van binnen veranderen om werkelijk de verlangde vrede te kunnen scheppen. Het leren omgaan met angst maakt daar een belangrijk deel van uit.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.