Posts Tagged ‘paniek’

Omgaan met angst

20 August 2005

angst 2In deze hectische tijd van aanslagen en dreiging van het terrorisme neemt de angst onder de mensheid toe. Zeker in landen waar reeds aanslagen hebben plaatsgevonden worden mensen steeds banger om hun normale leven te blijven leven. Alleen al het feit dat er telkenmale gewaarschuwd wordt voor het geval dat er iets zou gebeuren vormt dit al een reden om de angst en paniek onder de bevolking aan te wakkeren. Geen goede zaak, maar wat dan? (more…)