Archief Een andere kijk op de wereld – Rein

De jaren na 2012

30 January 2011

9. na 2012Eind december 2012 is de verhoging van de trilling van de aarde een feit. Dan staan ook alle planeten zodanig dat de bewustzijnsverhoging op zijn hoogst is. Dit tijdsgewricht is dan ook bepalend voor een grote omslag naar een Nieuwe Tijd die er geheel anders uit zal zien dan nu het geval is. Eerst gaat alles op de schop wat niet meer werkt, of het nu regeringen zijn of te grote, logge organisaties of de kerk, het maakt niet uit.

Ik ben er persoonlijk geen voorstander van om voorspellingen te doen, maar we kunnen er niet om heen dat we al heel veel om ons heen in de wereld zien veranderen. Neem Egypte en niet te vergeten Tunesie en de nog te volgen Midden Oosten staten die van hun dictatoriale regiems af willen komen. Deze olievlek zal zich verder uitbreiden over de wereld en zal geen land ongemoeid laten waar het volk wordt onderdrukt. (more…)

Chaos in Tunesië

18 January 2011

8.demonstranten tunisWat is er werkelijk aan de hand in Tunesië? Onderdrukte gevoelens jegens alles en iedereen en met name naar de regering. Je ziet wat er gebeurt wanneer je je volk zolang onderdrukt. Welke landen volgen nu? Vraag ik me direct af. Dit mechanisme wat zich vooral voordoet in de Arabische landen, zal aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook in de buurlanden en zelfs nog verder zich gaan manifesteren.

We weten toch allemaal, lieve leiders en regeringen dat je je volk maar even voor de gek kunt houden of onderdrukken? Waarom zijn jullie zo dom geweest om dit niet te voorzien? Ja, jullie dachten dan voeren we de druk gewoon weer op om de oppositie de mond te snoeren en nog wat meer angst zaaien, maar helaas gaat dit niet meer op. (more…)

Wat een ellende!

29 December 2010

7.maya kalenderWat bedoel je nu weer, moet dat nu zo? Ja, ik voel en denk dat 2011 een problematisch jaar wordt. Hoe kun je dat nu weten? Gewoon gevoel en niets anders, ik ben een aartsoptimist, maar moet af en toe ook de realiteit onder ogen zien. Wat zou er dan kunnen gebeuren in 2011? Wat meer natuurrampen en natuurlijk een gigantische crisis die zijn weerga niet kent. Dan ben ik nu eigenlijk al klaar, toch zal ik nog meer uit de doeken doen.

Jullie weten dat 2012 een cruciaal jaar wordt, je weet nog wel de voorspelling van de Maya’s dat hun kalender ophoudt in december 2012, enz. Wat is er dan aan de hand dat er zulke bijzondere gebeurtenissen binnen handbereik liggen? Welnu, er is in deze tijd een bewustzijnsverhoging aan de gang die alle donker naar boven brengt. Zie maar alle onthullingen die dagelijks in de media voorkomen. Dit zal nog worden opgevoerd in 2011. (more…)

Op een dag was alles een puinhoop

16 November 2010

dawn of a new dayWaarom zou ik nu beginnen over een puinhoop? Eens zal het duidelijk zijn dat het zo niet meer kan. Wat dan? Vraag je je af. Wel, de wereld zoals die er nu uitziet is nu niet de wereld zoals wij die zouden willen. Is dit waar of niet? Of is er iemand die gelukkig is als die om zich heen kijkt? Rampen, onbegrip, eenzaamheid, te grote organisaties, bureaucratie, regeringen die hun gang maar gaan, oorlogen, banken die maar niet luisteren dat je anders met geld om moet gaan, verkrachtingen, onderdrukkingen, oneerlijkheid en ga zo maar door. (more…)

Waarheid

17 October 2010

wilders in rechtszaal.2Velen geven niet om de waarheid om zo maar eens met de deur in huis te vallen. Ik wel, ik ben een waarheidsfreak. Ik vind van alle waarden ‘eerlijkheid’ en ‘de waarheid spreken’ de allermooiste. Je zou kunnen zeggen dat ik dat ook van anderen verwacht, maar dan wordt het wel anders. Het leuke is, omdat ik zo gefocust ben op de waarheid, ook bij anderen direct door heb of ze de waarheid spreken. Dit heb ik zo ontwikkeld, omdat ik het zo belangrijk vind. Gelukkig heb ik medestanders die er ook zo over denken. In dit verband zou ik ook, zeker omdat het zo actueel is, Geert Wilders willen aanhalen.

Gaat het er nu om of hij de waarheid spreekt of gaat het er om dat hij maar beter z’n mond kan houden, omdat velen het zo vervelend vinden om te horen dat bijvoorbeeld in de Koran zoveel gesproken wordt over geweld.

Als ik zo spreek of schrijf zonder kennis van zaken van de Koran, maar wel voel dat er waarheid zit in de geplaatste opmerkingen van de heer Wilders over de Koran, vinden jullie dat dan vervelend of mag ik een mening hebben, die op mijn gevoel is gebaseerd? Ik vind zelf van wel. Als de Koran alleen maar uit liefde was geschreven, dan zou er niets te vinden zijn over geweld. (more…)

Een andere kijk op de wereld

2 September 2010

andere kijk op de wereld 2Waarom schrijf ik eigenlijk columns over een andere kijk op de wereld? Velen vinden iets en schrijven over van alles en nog wat van wat er in de wereld gebeurt. Ik meen dieper te kunnen gaan met mijn gevoel, mijn intuïtie liever gezegd. Dit heeft in de praktijk al veel opgeleverd. Wat dan? Vraag je je misschien af. Nou, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Er bestaat zoiets als aangesloten zijn op de bron, liever gezegd op de energie van waar je je op afstemt.
Wat hebben wij daar dan aan? Alleen al het feit dat je je overal op kunt afstemmen en de wetenschap dat alles een bewustzijn heeft. Ja, echt alles, ook situaties, mensen, delen van mensen, vorige levens, zelfs wat er in de toekomst ligt, achterliggende intenties die vaak tegengesteld zijn aan wat je ziet of gedachtes van mensen, gevoelens van mensen.
Dus de waarheid achter alles wat je normaal te zien krijgt. (more…)

Politieke keuzes

24 June 2010

DEN HAAG-TWEEDE KAMER-SPOEDDEBATWat is er toch aan de hand met de politieke keus van mensen? Is dit normaal of kunnen we hier een trend bespeuren? We zullen eens ingaan op de verrechtsing van de politiek. Sinds Geert Wilders, je kunt ook zeggen sinds Pim Fortuyn, aan het firmament van de politiek in Den Haag is verschenen, zien we enorm veel bijval, maar ook veel tegenspel die zijn weerga niet kent. Je kunt je afvragen waarom mensen zo graag stemmen op deze eerlijke mensen. Of moeten we het anders formuleren, waarom kreeg Pim Fortuyn en nu Geert Wilders zoveel tegenstand te verwerken, ondanks dat ze gewoon iets heel krachtig wilden overbrengen en dat is de stop van geweld, intimidatie door de islam en de extreme uitingen van de islam. Het heeft dus alles met een veiligheidsgevoel te maken. (more…)

Q-koorts

23 January 2010

geit met lammetjeWie heeft zich wel eens afgevraagd hoe de Q-koorts eigenlijk ontstaan is? Ik denk het niet. Velen weten niet beter dan dat het gewoon een virus is die bij geiten voorkomt en ook de mens kan besmetten. Dat is waar, maar is dit eigenlijk wel normaal?, zou je je kunnen afvragen. Waarom hebben we de laatste jaren zulke gekke ziekten, zoals gekke koeienziekte, varkenspest, Mexicaanse griep, aids. Ja, en golera en polio horen er ook bij.

Weet je wat ik denk en voel, dat er geknoeid is met ons als mensenras en ook bij dieren. Hoe is het nu toch mogelijk dat als er ooit een schepping geweest is waar ik even van uit ga, dat dan de geschapen rassen niet resistent zouden zijn tegen een virusje? Wat ik een keer onder de aandacht wil brengen is dat het helemaal niet normaal dat dieren worden afgemaakt en zeker niet in grote getale. Dit kan alleen maar als er iets bijzonders aan de hand is. Laten we dat eens onderzoeken. Als we nu eens beginnen om even voor een keer wantrouwend te zijn, dan is het gemakkelijker. Als je namelijk zomaar alles gelooft in wat er om je heen gebeurt dan hoef je je nooit wat af te vragen. (more…)

Vaccineren tegen de Mexicaanse griep?

17 November 2009

 

Wat is er in Godsnaam aan de hand? Deze griep heeft een paar doden gekost net als een andere griep die in de winter rondwaart. Ze zeggen dat vele mensen de Mexicaanse griep hebben, maar is dat ook zo? Ik zeg van niet, hoe kan je onderscheiden welke griep het is? Worden we met z’n allen niet gemanipuleerd en voor de gek gehouden? Ik voel dat een en ander niet klopt. Ik heb al een eerdere column geschreven over de Mexicaanse griep met de boodschap dat hij is uitgezet. Ja, uitgezet om de kans te hebben zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren. De W.H.O. (World Health Organization) speelt geen zuivere rol. Deze organisatie wil dat iedereen wordt gevaccineerd. Dat is hun goed recht en daar zijn ze voor opgericht zou je zeggen en toch zeg ik er klopt iets niet. Waarom geloven wij toch alles? Waarom laten we de overheid met een paar virulogen bepalen dat wij, dan wel tot dusverre de risicogroepen, ons moeten laten inenten? Ik zal je zeggen waarom, omdat niemand kritisch is en je altijd op het verkeerde been staat als je zo’n grote organisatie als de W.H.O. op hun woord gelooft dan stort straks alles dus als een kaartenhuis in elkaar als er aan het licht komt dat er met de vaccins is geknoeid en er meer bijwerkingen zijn dan werd aangenomen en verteld. (more…)